Your cart is empty

Shop

Quantity: 0

Total: 0,00

Metronoom

Muusikalise ajaüksuse mõõtja, tempo ja rütmi määramise võimalusega.

Rütmimasin

Lihtsad mitmehäälsed rütmid, "pillidega", mis on kättesaadavad ka lastele.

Klaver

Klaveriklahvid, mille abil saad mängida eri pille.

Mininoodid

Mänguline noodikirja loomine ettemängimisvõimalusega, lisaks palju eelnevalt sisestatud laule.

Muusikakogu

Klassikalise muusika kogu heliloojate piltide ja andmetega.

Pillid

Pildid pillidest koos iseloomulike muusikalõikudega.

Related tools & games

ÜLESANNE

Interaktiivne ülesandekoostaja ja -esitaja.

Seltskonnamäng

Mitmekesi mängitav mälumäng, erinevate levinud mängutüüpidega.

Küsimustik

Lihtne küsimustik teksti ja pildiga, ühe või mitme õige vastusega.

Täringud

Rohkem kui 40 erinevat täringut, suure hulga õppeainete harjutamiseks

Pildikaardid

Kuusteist pakki pildikaarte eri teemadel, pildi tõmbamise võimalusega.

Ajamasin

Isikud ja sündmused, esitatud dünaamiliselt ajaskaalal ning omavaheliste suhete järgi.

Mälumäng

Mälumäng 12 valitavas teemaderingis, järk-järguliselt kasvava raskusastmega, abivahenditega.

Added to your cart.