Your cart is empty

Shop

Quantity: 0

Total: 0,00

Videokogu

Kategooriatesse jagatud videod - lastelood, põnevad katsed ja filmilõigud.

Tekstülesanne

Samm-sammuline tekstülesannete lahendamine.

Mõõtühik

Tööriist füüsikaliste suuruste mõõtühikute teisendamiseks.

Rütmimasin

Lihtsad mitmehäälsed rütmid, "pillidega", mis on kättesaadavad ka lastele.

Ajamasin

Isikud ja sündmused, esitatud dünaamiliselt ajaskaalal ning omavaheliste suhete järgi.

Astronoomia

Huvitavate astronoomiateemaliste fotode kogu.

Päikesesüsteem

Ülevaade meie päikesesüsteemi teavakehadest nende andmete ja kolmemõõtmeliste kujutistega.

Funktsioonitabelid

Matemaatiliste ja füüsikaliste seoste, valemite ja selgitavate jooniste kogu.

Mehaanika

Põnev mäng elutruus füüsikalises keskkonnas liikumise ja jõudude avaldumise jälgimiseks.

Elektro-komplekt

Muudetavate parameetritega elementidest lihtsate vooluringide moodustamine ja nende mõõtmine.

Optikakomplekt

Uuri valguse murdumist optiliste läätsede, peeglite ja valguskiirte abil!

Värvid

Kõik, mida tasub teada värvidest ja värvide segamisest.

Diagrammid

Pilkupüüdvate diagrammide loomine lihtsalt ja kiirelt, etteantud šabloonide abil.

NASA pildid

Valik huvitavaid pilte NASA fotokogust, kirjeldustega.

Mälumäng

Mälumäng 12 valitavas teemaderingis, järk-järguliselt kasvava raskusastmega, abivahenditega.

Related tools & games

ÜLESANNE

Interaktiivne ülesandekoostaja ja -esitaja.

Seltskonnamäng

Mitmekesi mängitav mälumäng, erinevate levinud mängutüüpidega.

3D-menüü

Kolmemõõtmeliste mudelite kategoriseeritud kogu, pilkupüüdval otsingulehel.

3D-graaf

Kolmemõõtmeliste mudelite kategoriseeritud kogu, pilkupüüdval otsingulehel.

Küsimustik

Lihtne küsimustik teksti ja pildiga, ühe või mitme õige vastusega.

Kalkulaator

Põhitehete ja matemaatiliste funktsioonidega kalkulaator.

Kell

Vajaduse järgi kohandatavad analoog- ja digitaalkellad, mis näitavad täpset aega. Lisaks huvitavad ülesanded.

Keemilised elemendid

Perioodilisustabel rohkete filtreerimis- ja rühmitamisvõimalustega.

Koordinaatteljestik

Punkti, sirge, ringi ja funktsioonide kujutamine koordinaatteljestikul.

Added to your cart.