Your cart is empty

Shop

Quantity: 0

Total: 0,00

Videokogu

Kategooriatesse jagatud videod - lastelood, põnevad katsed ja filmilõigud.

Tekstülesanne

Samm-sammuline tekstülesannete lahendamine.

Keemilised elemendid

Perioodilisustabel rohkete filtreerimis- ja rühmitamisvõimalustega.

Molekulid

Molekulide tähtsaimad omadused, struktuurivalemid ja näitlikud kolmemõõtmelised mudelid.

Mikroskoop

Pildikogu paljale silmale nähtamatutest, mikroskoopiliste mõõtmetega esemetest.

Diagrammid

Pilkupüüdvate diagrammide loomine lihtsalt ja kiirelt, etteantud šabloonide abil.

Mineraalid

Tuntuimate mineraalide omadused ja andmed kolmemõõtmelise kujutusega.

Mälumäng

Mälumäng 12 valitavas teemaderingis, järk-järguliselt kasvava raskusastmega, abivahenditega.

Related tools & games

ÜLESANNE

Interaktiivne ülesandekoostaja ja -esitaja.

Seltskonnamäng

Mitmekesi mängitav mälumäng, erinevate levinud mängutüüpidega.

3D-menüü

Kolmemõõtmeliste mudelite kategoriseeritud kogu, pilkupüüdval otsingulehel.

3D-graaf

Kolmemõõtmeliste mudelite kategoriseeritud kogu, pilkupüüdval otsingulehel.

Küsimustik

Lihtne küsimustik teksti ja pildiga, ühe või mitme õige vastusega.

Kalkulaator

Põhitehete ja matemaatiliste funktsioonidega kalkulaator.

Mõõtühik

Tööriist füüsikaliste suuruste mõõtühikute teisendamiseks.

Ajamasin

Isikud ja sündmused, esitatud dünaamiliselt ajaskaalal ning omavaheliste suhete järgi.

Funktsioonitabelid

Matemaatiliste ja füüsikaliste seoste, valemite ja selgitavate jooniste kogu.

Added to your cart.