Your cart is empty

Shop

Quantity: 0

Total: 0,00

Tekstülesanne

Samm-sammuline tekstülesannete lahendamine.

Nädala harjutustik

Nädala harjutused vanuseklasside kaupa, igaks õppenädalaks.

Kalkulaator

Põhitehete ja matemaatiliste funktsioonidega kalkulaator.

Arvtelg

Liitmise, lahutamise, negatiivsete arvude ja arvuhulkade harjutamine eri ülesannete abil.

Raha

Raha kasutamise harjutused müntide, rahatähtede ja kaupadega, erinevates olukordades.

Joonistusvõrk

Vahend lihtsate kahemõõtmeliste kujundite joonistamiseks ja näitlikustamiseks.

Soroban

Antiikajast tuntud arvutuslaud matemaatika põhitehete tegemiseks.

Mõõtühik

Tööriist füüsikaliste suuruste mõõtühikute teisendamiseks.

Täringud

Rohkem kui 40 erinevat täringut, suure hulga õppeainete harjutamiseks

Kull või kiri

Kulli või kirja mäng üheksal eri moel.

Koodimurdja

Märgisuhtluse tehnikate tutvustus (Braille kiri, käemärgid, lipumärgid, triipkoodid, hieroglüüfid).

Mängukell

Esimesed sammud ajatundmises. Tutvumine kellaga.

Kell

Vajaduse järgi kohandatavad analoog- ja digitaalkellad, mis näitavad täpset aega. Lisaks huvitavad ülesanded.

Arvelaud

Harjuta liitmist ja lahutamist põnevate mänguliste harjutuste abil!

Korrutustabel

Abivahend korrutamise ja jagamise harjutamiseks, põnevate ülesannete ja mängudega.

Loogikakaardid

Loogikakaartide kasutamine hulkade temaatika mõistmiseks.

Tangram

Põnev Hiinast pärit loogikamäng rohkete eri raskuses ülesannetega.

Arvutustabel

Matemaatilised põhitehted ja suhted 3x3 tabelis.

Numbriring

Põhitehete harjutamine numbriringi abil.

Kaal

Kangkaal matemaatiliste võrratuste näitlikustamiseks, võrrandite mõiste tutvustamiseks.

Tornid

Natuke arvutamist, natuke ruumilisustaju, natuke mängimist.

Mate-mälumäng

Põhimõttel "õige või vale" vastatavad küsimused matemaatikas - geomeetriast ja algebrast numbriteooriani.

Diagrammid

Pilkupüüdvate diagrammide loomine lihtsalt ja kiirelt, etteantud šabloonide abil.

Koordinaatteljestik

Punkti, sirge, ringi ja funktsioonide kujutamine koordinaatteljestikul.

Tõenäosus

Pidevad ja diskreetsed tõenäosusfunktsioonid koos parameetritega.

Kaleidoskoop

Teljelise sümmeetria mänguline näitlikustamine, ülesannetega. Saab kasutada ka ikoonide loomiseks.

Mälumäng

Mälumäng 12 valitavas teemaderingis, järk-järguliselt kasvava raskusastmega, abivahenditega.

Male

Mängi masina vastu või vastasega internetis, lahenda maleülesandeid ja analüüsi kuulsaid partiisid!

Mõttemeister

Mõttemeistri mäng, kus otsida saab nii värvi- ja numbriridu kui ka sõnu.

Pildidoomino

Matemaatika- ja keeleteemalised mängud doomino reeglitega.

Memoriin

Otsi piltidele paarilised tagurpidi keeratud kaartide hulgast!

Gravitrips

Püüa paigutada neli üht värvi kettakest üksteise kõrvale, alla või järjestikku diagonaali!

Othello

Haara võimalikult suur mänguala vastaselt endale!

Doomino

Jätka rida! Paiguta sama täppide arvuga doominoklotsid üksteise kõrvale!

Maagiline ruut

Lisa puuduvad numbrid nii, et iga rea ja tulba summa tuleks ühesugune!

Teed, suunad

Kuhu teed viivad? Järgi juhendeid, et leida õige suund!

Kaitsekindlus

Loogikamäng, kus eesmärgiks on ehitada mängulaual võimalikult tugev armee.

Numbrikangelane

Matemaatika põhitehete mänguline harjutamine.

Mikaado

Korja laiali pillutatud pulgakesed üles õiges järjekorras!

Teeparandus

Paranda tee, et sõidukid saaksid takistamatult edasi liikuda!

Haamer

Arva ära, kui kaua tuleb haamriga lüüa! Pane kokku sõnu, loenda!

Pildivõrk

Milline osa pildist on raamistatud? Vaata tähelepanelikult ja leia õige!

Kõige-kõigemad

Vali, milline kujutatutest on kõige väiksem või kõige suurem!

Jätka!

Pööra lennuk, suuna madu või juhi mesilane õigesse suunda!

Järgi mustrit!

Jätka kujundite rida näidismustri järgi!

Leia kodutee!

Juhi malekäike harjutades väiksed loomakesed koju!

Käigud

Näita, millisele malelaua ruudule etteantud teekond viib!

Orienteerumine

Õpi tundma malelaua ehitust ning orienteeruma selle ruutudel!

Liikumine malelaual

Jõua sihtkohta, kasutades reeglipäraseid käike!

Liugpusle

Pane numbrid või tähed õigesse järjekorda või loo pilt, liigutades plaadikesi tühjale kohale!

Related tools & games

ÜLESANNE

Interaktiivne ülesandekoostaja ja -esitaja.

Seltskonnamäng

Mitmekesi mängitav mälumäng, erinevate levinud mängutüüpidega.

3D-menüü

Kolmemõõtmeliste mudelite kategoriseeritud kogu, pilkupüüdval otsingulehel.

3D-graaf

Kolmemõõtmeliste mudelite kategoriseeritud kogu, pilkupüüdval otsingulehel.

Videokogu

Kategooriatesse jagatud videod - lastelood, põnevad katsed ja filmilõigud.

Küsimustik

Lihtne küsimustik teksti ja pildiga, ühe või mitme õige vastusega.

Pildikaardid

Kuusteist pakki pildikaarte eri teemadel, pildi tõmbamise võimalusega.

Kaardid

Kiire ja lihtne teksti- ja pildikaartide valmistamine.

Ajamasin

Isikud ja sündmused, esitatud dünaamiliselt ajaskaalal ning omavaheliste suhete järgi.

Funktsioonitabelid

Matemaatiliste ja füüsikaliste seoste, valemite ja selgitavate jooniste kogu.

Pusled

Eri pildi- ja sõnakoostamise mängud ühes vahendis, lahendustega.

Added to your cart.