کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

اسید فرمیک (متانوئیک اسید) ( HCOOH )

اسید فرمیک (متانوئیک اسید) ( HCOOH )

اسید فرمیک ساده ترین اسید کربوکسیلیک است۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

formic acid, methanoic acid, carboxylic acid, monocarboxylic acid, carboxyl group, formyl group, ant, nettle, sting, silver mirror test, reducing, acidum formicum, acidity, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

اسید استیک (اسید اتانوئیک) ( CH₃COOH )

یکی از محصولات اکسیداسیون اتانول است۔

اتیل استات ( C₄H₈O₂ )

یکی از مهمترین استرها، در اثر واکنش اتانول و اسید استیک تولید می شود۔

بنزوئیک اسید ( C₆H₅COOH )

ساده ترین اسیدهای کربوکسیلیک آروماتیک۔

متيل فرمات ( C₂H₄O₂ )

استر اسید فرمیک و متانول، یک ترکیب معطر که در میوه های مشخصی یافت می شود۔

متان ( CH₄ )

اولین عضو در سری های همولوگ آلکان ها۔

تمرین مولکولی V (ترکیبات اوکسو)

تمرینی در مورد گروه ها و ساختار ترکیبات اوکسو۔

Added to your cart.