کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

انواع تمرینات هندسی به کمک نرم‌افزار ترسیم هندسه اقلیدس به راحتی، دقیق و به سرعت قابل حل است. طی ترسیم هندسی دیجیتالی، عناصر شکل متحرک هستند، در حالی که روابط ثابت هستند. این امر باعث می‌شود محدودیت‌های ترسیم هندسی به راحتی پیدا و توصیف شود.

خريد دانلود کنید و به طور رایگان امتحان کنید

ترسیم واضح

هر یک از موارد را می‌توان خاموش یا روشن کرد، یا با رنگ‌ها و سبک‌های مختلف مشخص کرد. با توجه به راه‌حل که با یک کلیک مخفی می‌شود، راهنماها اهمیت چندانی ندارند.

تگ‌ها را می‌توان به اجسام هندسی (نقاط، خطوط و ..) وصل کرد. این تگ‌ها می‌توانند حاوی نظرات باشند یا پارامترهای جسم متحرک را نشان بدهند (مثل مختصات نقطه، طول خط). تگ‌ها را می‌توان برای هر جسم روشن یا خاموش کرد.

پایه‌ای یا پیچیده

این برنامه بر اساس شش مرحله اصلی ترسیم اقلیدسی کار می‌کند. تمرینات را می‌توان با مجموعه‌ای از این مراحل حل کرد. علاوه بر مراحل اصلی، چندین عملیات پیچیده متداول نیز وجود دارد. (به عنوان مثال، عمودمنصف، ترسیم مماس بر شی). این برنامه قادر به انجام تمام تبدیلات پایه‌ای هندسه است (بازتاب نسبت به یک خط، یا دوران، تبدیل و انعکاس).

ترسیم

شرح مراحلی که از طریق آن می‌تون نتیجه‌گیری کرد، بخشی از راه حل کامل یک تمرین است. مراحل ترسیم می‌تواند یک به یک در اقلیدس اجرا شود، بنابراین نه تنها نتیجه، بلکه مراحلی که ما را به نتیجه سوق می‌دهد قابل مشاهده است.

این برنامه امکان تهیه ماکرو را فراهم می‌کند.
ویژه مراحل ترسیم)
که می‌توانند برای پروژه‌های آینده ذخیره شوند.

مسیر متحرک

با شروع از اولین نقطه یک شکل رسم شده در امتداد منحنی مشخص شده، می‌توانید مسیر نقطه‌ای که از آن شروع می‌شود، نشان داده شود. با استفاده از عملکرد ردیابی، می‌توان یک بیضی کامل را از یک سری نقاط که بیضی از آن شامل می‌شود، استخراج کرد. این برنامهحرکت یک نقطه و تبدیل شدن آن به شکل کامل را نشان می‌دهد. این کار به شکل انیمیشن و با نشان دادن ترتیب فازها، جلو بردن و عقب بردن پخش، و حتی شطرنجی کردن نشان داده می‌شود.

پارامترهای انیمیشن (تعداد مراحل، سرعت، جهت و دیگر متغیرها) قابل تغییر هستند، و تغییرات پایانی را می‌توان ذخیره‌سازی کرد.

Added to your cart.