کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

نرم‌افزار ارائه آموزشی برای تخته‌های هوشمند
محتوای تعاملی برای یادگیری در خانه
نقشه‌های دیجیتالی برای تخته‌های هوشمند
%
تخفیف برای مدارس
دوره‌های آموزشی، پشتیبانی و تخفیف برای مدارس
دفتر ثبت نام دیجیتالی مدرسه
کتاب‌های درسی دیجیتالی برای موبایل و تبلت
کتاب‌های درسی دیجیتالی و چاپی با محتوای تکمیلی تعاملی
Tematikus és évfolyamok szerint összeállított tankönyvcsomagok
نرم‌افزار ترسیم هندسه دوبعدی
نرم‌افزار ترسیم هندسه فضایی
Added to your cart.