Kori on tyhjä

Kauppa

Määrä: 0

Yhteensä: 0,00

Mozaik Educationin sähköinen päiväkirja on virtuaalinen hallintojärjestelmä, jonka yhdenmukaisen käyttöliittymän ansiosta koulun jokapäiväiset tietohallinta- ja järjestelytehtävät onnistuvat helposti ja nopeasti. Perinteinen, hidas ja hankala paperinpyörittely on mozaLogin käyttöönoton jälkeen historiaa.

Tilaa maksamalla palvelu- ja käyttömaksu

Koulu

käyttömaksu

72 000

Ft

 + ALV / Lukuvuosi

Oppilas

käyttömaksu

200

Ft

 + ALV / Oppilas / Lukuvuosi

Tilaa tilaamalla mozaLog-oppaat ja mozaLogin käyttöoikeus

Koulu maksaa

käyttömaksu

0

Ft

Oppilas maksaa

Opas ja mozaLog-käyttöoikeus

452

Ft

 + ALV / Oppilas / Lukuvuosi

Kokeile heti

Sähköiseen tietojärjestelmään voi kirjautua alla olevilla oikeuksilla.
Demoa voi käyttää kaikilla oikeustasoilla, mutta jotkin toiminnot ovat saatavilla vain mozaLogin täysversiossa.

Opettaja

Johtaja

Huoltaja

Oppilas

Hallinto

Käynnistä demo opettajana
 • Oppituntien hallinta
 • Oppimateriaalin lisääminen
 • Lukukausi- ja lukuvuosiarvostelu
 • Seurantapäiväkirjat
 • Todistukset
 • Päivän poissaolot
 • Lukujärjestyksen yleisnäkymä
 • Kannustukset ja nuhteet
 • Kokeiden suunnittelu, kokeista ilmoittaminen
 • Viesti opettajalle, huoltajalle, oppilaalle
 • Etenemistä, suorituksia ja poissaoloja koskevat tilastot
Käynnistä demo rehtorina
 • Tietojen (oppilas, opettaja, lukujärjestys) tuonti
 • Lukujärjestyksen hallinta
 • Lukuvuoden aikataulun hallinta
 • Sijaisuudet, peruutukset
 • Tuntien vaihdot ja uudet ajat
 • Yhteistilaisuudet
 • Opettaja-, oppilas- ja huoltajatiedot
 • Käyttäjien hallinta
 • Lukuvuoden viimeistely
 • Koko koulurekisterin tulostaminen
 • Etenemistä, suorituksia, oppilasmääriä ja poissaoloja koskevat tilastot
 • Koulun asetukset
 • Datasanasto

Mahdollisuus opettajan oikeuksiin

Käynnistä demo huoltajana

Pääsy oppilaiden koulutietoihin:

 • Päivän tunnit ja aineet
 • Raportit ja todistukset
 • Kannustukset ja nuhtelut
 • Päivän poissaolot
 • Poissaolotilasto
 • Viikon lukujärjestys
 • Henkilötiedot
 • Viesti opettajalle, ilmoittautuminen vastaanotolle
 • Sähköposti-ilmoitukset oppilaan tuloksista, poissaoloista, kannustuksista, moitteista, koulun ohjelmasta ja tehtävistä
Käynnistä demo oppilaana
 • Päivän tunnit ja aineet
 • Raportit ja todistukset
 • Kannustukset ja nuhtelut
 • Päivän poissaolot
 • Viikon lukujärjestys
 • Henkilötiedot
 • Lähetä viesti opettajalle
 • Kesäharjoittelut, yhteisöpalvelu
 • Sähköposti-ilmoitukset oppilaan tuloksista, poissaoloista, kannustuksista, nuhteista, koulun ohjelmasta ja tehtävistä
Käynnistä demo virkailijana
 • Tietojen (oppilas, opettaja, lukujärjestys) tuonti
 • Lukujärjestyksen hallinta
 • Lukuvuoden aikataulun hallinta
 • Sijaisuudet, peruutukset
 • Tuntien vaihdot ja uudet ajat
 • Yhteistilaisuudet
 • Opettaja-, oppilas- ja huoltajatiedot
 • Käyttäjien hallinta
 • Lukuvuoden viimeistely
 • Koko koulurekisterin tulostaminen
 • Etenemistä, suorituksia, oppilasmääriä ja poissaoloja koskevat tilastot

Mahdollisuus opettajan oikeuksiin

Demopäiväkirjan käyttöliittymä ja valikot toimivat valitulla kielellä. Päiväkirjan sisältönä on englanninkielisiä nimiä ja oppiaineita vain esimerkin vuoksi.

Tilaa

Miksi juuri mozaLog?

Käytettävissä mistä tahansa

Opettajan virtuaalipäiväkirjaan pääsee kaikilta tietokoneilta, tableteilta tai puhelimilta, joissa on verkkoyhteys. Käyttöön ei tarvita erillistä ohjelmaa tai sovellusta, pelkkä internet-selain riittää.

Vakaa

Sähköistä hallintojärjestelmää pyörittävät leveäkaistapalvelimet 24 tuntia vuorokaudessa, joten järjestelmä ei ruuhkaudu vaikka käyttäjiä olisi samanaikaisesti useita tuhansia.

Monipuolinen

mozaLog keventää merkittävästi koulun henkilökunnan työtaakkaa, mutta se on myös näppärä yhteydenpitoalusta koulun ja vanhempien välillä. Käyttöliittymä on helppokäyttöinen eikä se edellytä erityisiä tietokonetaitoja.

Luotettava

Ohjelman toimintavarmuudesta vastaavat tekniset asiantuntijat tekevät koko rekisterin tietokannasta varmuuskopion päivittäin.

Yhteydenpito

mozaLog tekee mahdolliseksi suoran ja toimivan yhteydenpidon kunnan ja koulujen tai koulun johdon, opettajakunnan, oppilaiden ja vanhempien välillä.

Koko hallintotyötä sekä hoidettavien tehtävien aikataulutusta ja toteuttamista on helppo valvoa. Verkkoyhteys opetusviranomaisen ja koulujen välillä on luotettava.

Sähköinen opintotietojärjestelmä helpottaa, nopeuttaa ja tehostaa koulun hallinto- ja järjestelytehtäviä. Näin se edistää koko koulun toimintaa ja parantaa opetuksen tasoa.

Sähköisen päiväkirjan avulla kouluviranomaisella on aina käytössään reaaliaikaiset tiedot opettajien työstä, oppilaiden määristä, suorituksista, luokkien koostumuksesta, koulutyöstä yleensä sekä poissaolotilastoista.

Päivän tehtävät, arvosanat, poissaolot

Järjestelmän ansiosta opettaja voi tehdä paperityön missä tahansa ja millä tahansa ajanmukaisella laitteella nopeasti ja helposti. Opettaja voi työskennellä omalla sivullaan kirjoittamalla sille vain tunnin aineiston. Hän voi myös katsoa eri luokkien työn etenemistä, hoitaa rastiin jääneitä asioita tai vaikka tulostaa koko lukuvuoden päiväkirjat.

Arvosanoja antaessasi voit lisätä myös kommentteja. Näin on helpompi muistaa kuukausienkin kuluttua, mitä arvosanan taustalla oli. Tarvittaessa vanhoja arvosanoja voi myös muuttaa.

Poissaolojen lisäksi tietojärjestelmään voi merkitä myöhästymiset, vapautukset tai mahdolliset unohdukset.

Helppoa hallintaa, tilastointia ja raportointia

mozaLog pystyy tuomaan oppilaiden tiedot keskustietojärjestelmästä, minkä jälkeen tarvitsee kirjata vain muutokset ja järjestelmä pysyy ajan tasalla. mozaLog laatii yhdellä painalluksella luokkien suoritus- ja poissaolotilastot. Koulusihteeri, luokanvalvoja, rehtori tai opetusviranomainen saa järjestelmästä tiedot nopeasti vain yhdellä klikkauksella.

mozaLog luo suorituksista yksinkertaisia tai painotettuja tilastoja yksilöittäin tai luokittain. Sähköisen päiväkirjan diagrammit näyttävät luokkien eri tuloskehityksen selkeästi ja konkreettisesti.

Poissaolotilastoista voi helposti seurata luvallisten ja luvattomien poissaolojen määriä. Poissaoloihin voi asettaa prosenttirajat, jolloin järjestelmä nostaa automaattisesti esiin ne oppilaat, joiden poissaolot ylittävät sallitut rajat.

Lukujärjestykset, sijaisuudet

Lukujärjestyksen vientiin mozaLog tarjoaa eri vaihtoehtoja. Ohjelma tukee esimerkiksi aSc-ohjelmassa luotuja lukujärjestyksiä, mutta se pystyy vastaanottamaan myös excel-taulukkona tehdyt lukujärjestykset. MozaLogissa on myös oma lukujärjestyssovellus, jonka avulla muutoksia voi tehdä helposti myös kesken lukukauden.

Järjestelmässä on mahdollista tehdä tuntien vaihdot ja sijaisuudet ilman, että siitä koituisi opettajalle ylimääräistä paperityötä. Tavallisten oppituntien lisäksi järjestelmässä on helppo hallita opetustyön ulkopuolisia tapahtumia, kuten juhlia tai retkiä.

Sähköinen päiväkirja hallitsee varsinaisen koulutyön lisäksi myös muita tapahtumia. Siihen voi lisätä myös muita, oppituntien ulkopuolisia tapahtumia. mozaLogiin voi kirjata sellaisetkin tapahtumat, jotka eivät sovi tuntiraameihin.

Äkillisen sijaisuuden tarpeen tullen mozaLog ehdottaa opettajia, joilla ei juuri sillä hetkellä ole tuntia ja korostaa oikean aineen opettajat tai luokan muiden aineiden opettajat. Järjestelmä antaa mahdollisuuden rekisteröidä tunnin valvonnan, yhdistämisen tai tuntien vaihtamisen. Sijainen merkitsee tunnit normaalituntien tapaan. Jos sijaisuus on pidempaikainen, myös sen merkintä järjestelmään on mahdollista.

Etuja koulun hallintotyöhön

Kun koulun koko henkilökunta käyttää samaa järjestelmää, koulun hallinto on huomattavasti yksinkertaisempaa ja läpinäkyvämpää. Dokumentointiin käytetty aika vähenee, mutta eri ihmisten paperityö yhdenmukaistuu ja tehostuu. Näin opettajalla jää enemmän aikaa varsinaiseen opetustyöhön. Yhteisjärjestelmän ansiosta kaikki työntekijät pystyvät seuraamaan koulun työjärjestystä helposti.

Koulun lukuvuosimoduuliin voidaan laatia lukuvuoden työjärjestys, johon merkitään opetuspäivät, vapaapäivät, koulun tapahtumat ja juhlat, retket ja muu ohjelma. Koulupäiviin voi lisätä kaikkea opettajien, oppilaiden tai vanhempien kannalta tärkeää tietoa.

Tietojärjestelmän tietopalveluita voi hyödyntää monella tavalla. Koulun johto voi luoda sen avulla tilastoja haluamistaan näyttäjistä. Järjestelmä tekee luokittaiset tulostilastot tai vertailee eri luokkien tuloksia. Sähköinen järjestelmä tekee lukuvuoden lopussa koosteen koko koulun tai yksittäisen luokan tuloksista, poissaoloista tai oppilasmääristä. Tietoja tai koosteita voi hakea yksittäisistä oppilaista, luokista tai koko koulusta.

Jos rehtori tarvitsee toimintakertomukseensa tietoja koulunsa lukuvuodesta, mozaLogin avulla hän voi lisätä siihen havainnollisia kaavioita tai informatiivisia diagrammeja.

Yhteydenpito kodin ja koulun välillä

Sähköisestä päiväkirjasta myös vanhemmat voivat seurata reaaliajassa lapsensa suorituksia ja poissaoloja sekä arvioita hänen käytöksestään ja huolellisuudestaan. Opettajan on helppo pitää yhteyttä vanhempiin mozaLogin välityksellä.

Huoltaja voi tarkastella lapsensa kulloistakin lukujärjestystä jopa niin tarkkaan, että hän voi nähdä kunkin oppitunnin aiheen. Lisäksi vanhemmat voivat seurata lapsensa koulutyötä ja suorituksia reaaliajassa. Järjestelmässä näkyvät opettajan lisäämät tulevat koulun tapahtumat, retket ja juhlat tai vaikka kokeet, ja näin kotona ollaan aina perillä tulevasta ohjelmasta.

Huoltaja saa halutessaan sähköpostiinsa automaattisen ilmoituksen lapsensa arvosanoista, poissaoloista ja muista häntä koskevista huomautuksista.

Järjestelmän ansiosta yhteydenpito koulun ja kodin välillä toimii helposti. Näin perinteisen tapaamisen ohella vanhemmat voivat olla yhteydessä opettajaan myös virtuaalisesti.

Tietosuoja ja turvallisuus

Sähköinen tietojärjestelmä toimii kokeneiden ammattilaisten valvomilla palvelimilla, joiden suuren kaistaleveyden ansiosta järjestelmä kestää lähes rajattoman samanaikaisen kuormituksen. mozaLogin käyttäjillä on erilaiset oikeudet, jotka määrittävät mitä tietoja kukin käyttäjä pääsee katselemaan tai muuttamaan.

 • Kirjautumistiedot tallennetaan. Tietoliikenne toimii suojatulla ja salatulla internetyhteydellä.
 • Järjestelmä tallentaa kaikki epäonnistuneet kirjautumisyritykset, joten tiedot laittomasta käytöstä säilyvät myöhempää tarvetta varten.
 • Sähköinen päiväkirja tallentaa arvosanojen antamisen ja mahdollisen muuttamisen ajankohdan.
 • Tietoturvan vuoksi sähköisen päiväkirjan koko tietokannasta voidaan tehdä varmuuskopiot vaikka joka päivä.

Sähköinen koulurekisteri koulun kotisivulla

Mozaik Educationin koulun kotisivupalvelu MozaPortal on koulujen tarpeisiin kehitetty verkkosivu, jonka rakenne on käytännössä toimiva. Valikkoa voi muunnella koulun omien tarpeiden mukaan. Samoin sisällöstä koulu voi päättää itse.

Sähköisen koulurekisterin mukana voi tilata myös mozaPortal-kotisivupalvelun. Tällöin koulurekisteriin pääsee vaivattomasti koulun kotisivulta, ja kotisivulla voidaan näyttää myös rekisterin tietoja, kuten luettelon opettajista, oppilaista, luokista tai lukujärjestyksen.

Added to your cart.