Kori on tyhjä

Kauppa

Määrä: 0

Yhteensä: 0,00

Opetusohjelmistot

Tasogeometrian editoriohjelma Euklideksella ratkaiset erilaiset muokkaustehtävät helposti ja tarkasti. Digitaalisesti muokattavia kohteita voi siirrellä suhteiden muuttumatta. Tämän ansiosta geometrisen kuvion rajat löytyvät helposti, ja ne on helppo kuvata.

Osta Lataa laitteellesi ja kokeile ilmaiseksi.

Läpinäkyvää konstruointia

Konstruoidut kohteet voi merkitä eri väreillä ja erilaisilla viivoilla. Objektit voi selkeyden vuoksi myös piilottaa tai näyttää. Lopputuloksen kannalta vähemmän tärkeät konstruoinnin apuviivat voi piilottaa yhdellä klikkauksella.

Kohteisiin (pisteisiin, suoriin jne.) voi liittää myös nimilaput, joihin voi kirjoittaa kommentteja, ja joiden avulla voi merkitä dynaamisia parametreja, kuten pisteen koordinaatit tai janan pituus. Merkinnät voi kohteittain halutessaan piilottaa.

Perustoiminnot ja kompleksiset toiminnot

Ohjelman perustana ovat kuusi klassista Eukleideen konstruktiovaihetta, joita peräkkäin soveltamalla konstruktiotehtävät voidaan ratkaista. Peruskonstruktioiden lisäksi ohjelmassa on käytössä kymmeniä yleisimpiä, kompleksisia konstruktiovaiheita (esim. janan keskinormaalien tai tangenttien konstruointi peruskappaleista). Ohjelma pystyy kaikkiin tasogeomterisiin muunnoksiin (peilaus akselin tai keskipisteen suhteen, translaatio, rotaatio, projektio ja inversio).

Muokkausvaiheet

Kunkin muokkaustehtävän ratkaisuun kuuluu myös muokkausvaiheiden kuvaus, joiden perusteella voidaan tuottaa lopputulos. Muokkausvaiheet voi näyttää yksitellen, jolloin lopputuloksen lisäksi nähdään, minkä vaiheiden kautta ratkaisuun päästään.

Ohjelmassa voi tehdä myös makroja (omia muokkaussarjoja), jotka auttavat myöhemmissä projekteissa.

Vaihe vaiheelta -animaatio

Valmistuneen konstruoinnin lähtöpistettä kuljettamalla annetulla kaarella voidaan näyttää siitä tulevan pisteen reitti. Ellipsin muodostavien pisteiden avulla voidaan piirtää koko ellipsi. Ohjelma voi näyttää pisten kulun ja koko konstruoinnin muuttumisen liikkuvana animaationa näyttäen vaikka kaikki vaiheet samanaikaisesti, toistaen ne eteen- tai taaksepäin tai kuva kuvalta.

Animaation parametrejä (vaiheiden määrä, nopeus, suunta ja muut ominaisuudet) voi muuttaa, ja valmiin animaation voi tallentaa.

Added to your cart.