Себетіңіз бос

Сатып алу

Дана: 0

Барлыгы: 0,00

0
MS-7201D

Integrált anyanyelv 1-4. digitális csomag

Мектепке арналған цифрлық кітап топтамасы

Мазмұн:
MS-1622 Nyelvtan 2. - I. félév - Оқулыққа жазу
MS-1623 Nyelvtan 2. - II. félév - Оқулыққа жазу
MS-1627 Nyelvtan gyakorló 2. - Жұмыс дәптері
MS-1632 Nyelvtan 3. - I. félév - Оқулыққа жазу
MS-1633 Nyelvtan 3. - II. félév - Оқулыққа жазу
MS-1638 Nyelvtan gyakorló 3. - Жұмыс дәптері
MS-1637 Fogalmazás 3. - Оқулыққа жазу
MS-1642 Nyelvtan 4. - I. félév - Оқулыққа жазу
MS-1643 Nyelvtan 4. - II. félév - Оқулыққа жазу
MS-1650 Nyelvtan gyakorló 4. - Жұмыс дәптері
MS-1647 Fogalmazás 4. - Оқулыққа жазу
Сатып алу Баға: 31 000 Ft
MS-7202D

Kisiskolás anyanyelv 1-4. digitális csomag

Мектепке арналған цифрлық кітап топтамасы

Мазмұн:
MS-2500U Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 1. fgy. - Тапсырмаллар жинағы
MS-2505U Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 1. - Жұмыс дәптері
MS-1535U Nyelvtanoda 1. - Жұмыс дәптері
MS-1536U Nyelvtanoda 2. - Жұмыс дәптері
MS-2601U Magyar nyelv kisiskolásoknak 2. - Оқулық
MS-2602 Magyar nyelv kisiskolásoknak 3. - Оқулық
MS-2603 Magyar nyelv kisiskolásoknak 4. - Оқулық
MS-2506U Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 2. - Жұмыс дәптері
MS-2507 Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 3. - Жұмыс дәптері
MS-2508 Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 4. - Жұмыс дәптері
Сатып алу Баға: 31 000 Ft
MS-7203D

Írjunk szépen, helyesen Sünivel 1-4. digitális csomag

Мектепке арналған цифрлық кітап топтамасы

Мазмұн:
MS-1520U Írjunk szépen, helyesen Sünivel 1. - Жұмыс дәптері
MS-1521U Írjunk szépen, helyesen Sünivel 2. - Жұмыс дәптері
MS-1522 Írjunk szépen, helyesen Sünivel 3. - Жұмыс дәптері
MS-1523 Írjunk szépen, helyesen Sünivel 4. - Жұмыс дәптері
Сатып алу Баға: 12 000 Ft
MS-7204D

Szövegértés 1-4. digitális csomag

Мектепке арналған цифрлық кітап топтамасы

Мазмұн:
MS-1662U Szövegértés gyakorló 1. - Жұмыс дәптері
MS-1617U Betűvető 1. - Жұмыс дәптері
MS-1637 Fogalmazás 3. - Оқулыққа жазу
MS-1647 Fogalmazás 4. - Оқулыққа жазу
MS-2547 Szövegértés 3-4. mf. - Жұмыс дәптері
Сатып алу Баға: 16 000 Ft
MS-7211D

Integrált olvasás-írás 1-4. digitális csomag

Мектепке арналған цифрлық кітап топтамасы

Мазмұн:
MS-1611U ÁBÉCÉS Olvasókönyv 1. - Оқулық
MS-1614U Olvasás munkafüzet 1. - Жұмыс дәптері
MS-1617U Betűvető 1. - Жұмыс дәптері
MS-1612U Írásfüzet 1. - I. füzet - Жұмыс дәптері
MS-1613U Írásfüzet 1. - II. füzet - Жұмыс дәптері
MS-1651U Írásvázoló - Kisbetűk - Жұмыс дәптері
MS-1652U Írásvázoló - Nagybetűk - Жұмыс дәптері
MS-1661U Írás gyakorló 1. - Жұмыс дәптері
MS-1662U Szövegértés gyakorló 1. - Жұмыс дәптері
MS-1621U Olvasókönyv 2. - Оқулық
MS-1624U Olvasás munkafüzet 2. - Жұмыс дәптері
MS-1631 Olvasókönyv 3. - Оқулық
MS-1634 Olvasás munkafüzet 3. - Жұмыс дәптері
MS-1641 Olvasókönyv 4. - Оқулық
MS-1644 Olvasás munkafüzet 4. - Жұмыс дәптері
Сатып алу Баға: 44 000 Ft
MS-7212D

ABC-ház 1-4. digitális csomag

Мектепке арналған цифрлық кітап топтамасы

Мазмұн:
MS-1100U Ábécéskönyv 1. - Оқулық
MS-1101U Mesék az ABC-házból 1. - Оқулық
MS-1500U Beszéd, olvasás, írás 1. mf. - Álló írás - Жұмыс дәптері
MS-1502U Beszéd, olvasás 1. mf. - Жұмыс дәптері
MS-1490U Írásgyakorló cserefüzet 1. - Piros füzet - Жұмыс дәптері
MS-1491U Írásgyakorló cserefüzet 1. - Kék füzet - Жұмыс дәптері
MS-1200U Kerek egy esztendő - Антология
MS-1504U Beszéd, olvasás 2. mf. - I. félév - Жұмыс дәптері
MS-1505U Beszéd, olvasás 2. mf. - II. félév - Жұмыс дәптері
MS-1506U Írásmunkafüzet 2. - Álló írás - Жұмыс дәптері
MS-1300 Mese és valóság - Оқулық
MS-1508 Beszéd, olvasás, fogalmazás 3. mf. - I. félév - Жұмыс дәптері
MS-1509 Beszéd, olvasás, fogalmazás 3. mf. - II. félév - Жұмыс дәптері
MS-1400 Kitárulkozó világ - Антология
MS-1510 Beszéd, olvasás, fogalmazás 4. mf. - I. félév - Жұмыс дәптері
MS-1511 Beszéd, olvasás, fogalmazás 4. mf. - II. félév - Жұмыс дәптері
Сатып алу Баға: 43 000 Ft
MS-7222D

Környezetünk titkai 1-4. digitális csomag

Мектепке арналған цифрлық кітап топтамасы

Мазмұн:
MS-1411U Környezetünk titkai 1. - Тапсырмаллар жинағы
MS-1412V Környezetünk titkai 2. - Тапсырмаллар жинағы
MS-1423U Környezetünk titkai 3. - Оқулыққа жазу
MS-1425U Környezetünk titkai 4.
Сатып алу Баға: 20 000 Ft
MS-7231D

Matematika 1-4. digitális csomag

Мектепке арналған цифрлық кітап топтамасы

Мазмұн:
MS-1711U Sokszínű matematika 1. - I. félév - Оқулыққа жазу
MS-1712U Sokszínű matematika 1. - II. félév - Оқулыққа жазу
MS-1713U Számolófüzet 1. - Жұмыс дәптері
MS-1714U Számvázoló 1. - Жұмыс дәптері
MS-1663U Matematika gyakorló 1. - Жұмыс дәптері
MS-1721U Sokszínű matematika 2. - I. félév - Оқулыққа жазу
MS-1722U Sokszínű matematika 2. - II. félév - Оқулыққа жазу
MS-1723U Számolófüzet 2. - Жұмыс дәптері
MS-1664U Matematika gyakorló 2. - Жұмыс дәптері
MS-1731 Sokszínű matematika 3. - I. félév - Оқулыққа жазу
MS-1732 Sokszínű matematika 3. - II. félév - Оқулыққа жазу
MS-1733 Számolófüzet 3. - Жұмыс дәптері
MS-1741 Sokszínű matematika 4. - I. félév - Оқулыққа жазу
MS-1742 Sokszínű matematika 4. - II. félév - Оқулыққа жазу
MS-1743 Számolófüzet 4. - Жұмыс дәптері
Сатып алу Баға: 49 000 Ft
MS-7241D

Ének-zene 1-4. digitális csomag

Мектепке арналған цифрлық кітап топтамасы

Мазмұн:
MS-1618U Ének-zene 1. - Оқулық
MS-1619U Ének-zene 1. mf. - Жұмыс дәптері
MS-1625U Ének- zene 2. - Оқулық
MS-1626U Ének- zene 2. mf. - Жұмыс дәптері
MS-1635V Ének-Zene 3. - Оқулық
MS-1645V Ének-Zene 4. - Оқулық
Сатып алу Баға: 21 000 Ft
MS-7301D

Anyanyelv 5-8. digitális csomag

Мектепке арналған цифрлық кітап топтамасы

Мазмұн:
MS-2185U Anyanyelv felsősöknek 5. - Оқулық
MS-2585U Anyanyelv felsősöknek 5. mf. - Жұмыс дәптері
MS-2186U Anyanyelv felsősöknek 6. - Оқулық
MS-2586U Anyanyelv felsősöknek 6. mf. - Жұмыс дәптері
MS-2187 Anyanyelv felsősöknek 7. - Оқулық
MS-2587 Anyanyelv felsősöknek 7. mf. - Жұмыс дәптері
MS-2188 Anyanyelv felsősöknek 8. - Оқулық
MS-2588 Anyanyelv felsősöknek 8. mf. - Жұмыс дәптері
Сатып алу Баға: 28 000 Ft
Added to your cart.