Kerület- , terület-, felszín- és térfogatszámítás

Az animáció segítségével síkidomok kerület- és területszámításával és testek felszín- és...

Mennyi az idő?

A játék segítségével gyakorolhatjuk a mutatós és a digitális órák használatát.

Robotok

A robot segítségével barátságos formában „repülünk el” a térszemlélet matematikai világa...

Első napok az iskolában

Az animáció segítségével játékos formában ismerkedhetsz meg a színek, a számok, a betűk...

Forgástestek

Ha egy síkidomot a síkidom síkjában fekvő egyenes, mint tengely körül megforgatunk,...

Mérleges feladatok

Érdekes logikai feladat: sok egyforma súly közül az egyetlen különbözőt kell megtalálni.

Nevezetes szorzatok

Az azonosságok tartalmát látványosan is szemléltethetjük.

Térbeli koordináta-rendszer

Koordináta-rendszer a térben magyarázó ábrákkal és térszemléletet fejlesztő feladattal.

Sakk feladványok

A sakkfeladványok megoldásával a logikai képességet is fejleszthetjük a matematika órákon.

Geometriai transzformációk – forgatás

Az animáció a síkon (pont körül) és a térben (egyenes körül) történő forgatásokat...

Geometriai transzformációk – eltolás

Az animáció a síkon és a térben történő eltolásokat szemlélteti.

Geometriai transzformációk – tükrözés

Az animáció a síkon (egyenesre) és a térben (síkra) történő tükrözéseket szemlélteti.

Kepler törvényei

A bolygómozgást leíró három fontos törvényt Johannes Kepler fogalmazta meg.

Optikai csalódás

Az optikai csalódás során agyunk hibásan értelmezi a látott képet.

3D kirakó

Érdekes és színes játék keretében fejleszthetjük a térszemléletet, izometrikus nézettel...

Kocka (feladatok)

A kocka csúcsainak segítségével egyértelműen azonosíthatjuk éleit, átlóit és lapjait.

Ames-szoba

A különleges szoba az észlelt távolság látszólagos méretre gyakorolt hatását szemlélteti.

Hány részre osztja a teret 3 sík?

Három síkot többféleképpen is el tudunk helyezni a térben. Vizsgáljuk meg, melyik esetben...

A tetraéder térfogata

A tetraéder térfogatának meghatározásához a hasáb térfogatából indulunk ki.

Fényvisszaverődés és fénytörés

Két, különböző törésmutatójú közeg határán a fénysugár törik, illetve visszaverődik.

Kosárba helyezve!