A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Polinéziai családi telek (Szamoa, 15. század)

A tradicionális szamoai családi telek épületei hű tükörképei az ott élők különleges kultúrájának.

Fémek

A fématomok szabályos szerkezetű fémrácsokat alkotnak.

Filmszínház (USA, 1930-as évek)

Az 1910-es években moziépítési láz tört ki az USA nagyvárosaiban.

Thermopülai csata (Kr. e. 480)

A görög–perzsa háborúk idején vívott csata Leónidasz király spártai katonáinak hősies önfeláldozásáról vált híressé.

Hengerszerű testek

A hengerek különböző típusainak megismerésével párhuzamosan palástjukat is megtekinthetjük.

Fokker Dreidecker I (1917)

Az erősen közepes gépnek számító német háromfedelű volt az első világháború talán legismertebb repülőgépe.

Munkásnegyed (19. század)

Az ipari forradalom korában alakultak ki a nagyvárosok jellemző, egészségtelen munkás lakónegyedei.

Metán klórozása szubsztitúcióval

A szubsztitúció során a metán hidrogénjei helyettesítődnek klóratomokkal, melléktermékként HCl képződik.

RNS

Polinukleotid, mely foszforsavból, ribózból, illetve bázisokból (citozinból, uracilból, adeninből és guaninból) épül fel.

Szappan

A zsírsavak poláris és apoláris molekularészt is tartalmaznak, emiatt alkalmasak zsírszennyeződés eltávolítására.

Kockákból kocka

Az egységkockákból kirakott szabályos hexaéder és a hozzá kapcsolódó feladat elmélyíti és rögzíti a kockáról tanultakat.

Robotok

A robot segítségével barátságos formában „repülünk el” a térszemlélet matematikai világa felé.

Hidrogénmolekula kialakulása

A hidrogénmolekulában a hidrogénatomokat kovalens kötés tartja össze.

Téglatest

A téglalap alapú egyenes hasábokat (melyek oldallapjai is értelemszerűen téglalapok) téglatesteknek nevezzük.

MÁV M61 dízelmozdony („Nohab”, 1963)

A Magyar Államvasutak kötelékébe tartozó M61-es sorozat legendás dízelmozdonyának beceneve Nohab volt.

Guillotine

A korábbiaknál „emberségesebb” kivégzőeszköz, a nyaktiló feltalálójáról, egy francia orvosról kapta a nevét.

Jamestown (17. század)

Az 1607 májusában alapított város volt az első állandó angol telep Észak-Amerika keleti partvidékén.

Középkori várbörtön

A középkori és kora újkori várbörtönökben igen változatos kínzóeszközöket használtak.

Kalcium-karbonát (CaCO₃)

A mészkő széles körben, sokoldalúan felhasznált anyag.

Viking hajó (10. század)

A kiváló hajóépítő és hajózó nép férfijai hatalmas távolságokat tettek meg a tengereken és a folyókon.

Kosárba helyezve!