A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Kalcium-karbonát (CaCO₃)

A mészkő széles körben, sokoldalúan felhasznált anyag.

Metán klórozása szubsztitúcióval

A szubsztitúció során a metán hidrogénjei helyettesítődnek klóratomokkal,...

Szappan

A zsírsavak poláris és apoláris molekularészt is tartalmaznak, emiatt alkalmasak...

Kockákból kocka

Az egységkockákból kirakott szabályos hexaéder és a hozzá kapcsolódó feladat elmélyíti és...

Hidrogénmolekula kialakulása

A hidrogénmolekulában a hidrogénatomokat kovalens kötés tartja össze.

Fullerén (C₆₀)

Az elemi szén egyik kristályos allotrop módosulata, melyet az 1980-as évek végén fedeztek...

Robotok

A robot segítségével barátságos formában „repülünk el” a térszemlélet matematikai világa...

Téglatest

A téglalap alapú egyenes hasábokat (melyek oldallapjai is értelemszerűen téglalapok)...

Guillotine

A korábbiaknál „emberségesebb” kivégzőeszköz, a nyaktiló feltalálójáról, egy francia...

Jamestown (17. század)

Az 1607 májusában alapított város volt az első állandó angol telep Észak-Amerika keleti...

Közönséges papucsállatka

Édesvizekben közönséges csillós eukarióta egysejtű.

Munkásnegyed (19. század)

Az ipari forradalom korában alakultak ki a nagyvárosok jellemző, egészségtelen munkás...

Középkori várbörtön

A középkori és kora újkori várbörtönökben igen változatos kínzóeszközöket használtak.

Viking hajó (10. század)

A kiváló hajóépítő és hajózó nép férfijai hatalmas távolságokat tettek meg a tengereken...

Ágyú működése (18. század)

Az újkori tűzfegyverek fontos darabja volt a szárazföldön és vízen is használható ágyú.

Villámháborús stratégia (1939–1940)

E hatékony stratégia a különböző fegyvernemek gyors és összehangolt támadásán alapult.

Addíció

Két molekula melléktermék képződése nélkül egyesül.

Velence a középkorban

A középkori Velence a távolsági tengeri kereskedelemnek köszönhette gazdagságát.

Quinquereme (Kr. e. 3. század)

A több evezősorral rendelkező vitorlás a hellenizmus időszakának jellegzetes hadihajója volt.

Ammónia előállítása elemeiből (Haber–Bosch-eljárás)

Az ammóniát elemeiből az iparban magas hőmérsékleten, nagy nyomáson vaskatalizátor...

Kosárba helyezve!