A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Hidrogén-bromid (HBr)

Hidrogén-halogenidek közé tartozik, szervetlen és alkil-bormidok előállítására használják.

Anilin (C₆H₅NH₂)

A legegyszerűbb aromás amin. Tudományos neve: fenil-amin.

Magyar lakás az 1950-es évekből

Az 1 szoba-konyhás lakások voltak jellemzőek az 1950-es évek magyar városaira.

Ichthyosaurus (halgyík)

Halszerű, a tengeri életmódhoz alkalmazkodott őshüllő, a konvergens evolúció példája.

Adorján János motoros repülője (1910)

A Libelle (Szitakötő) névre keresztelt találmány a (magyar) repülés történetének egyik mérföldköve.

Metanol (metil-alkohol) (CH₃OH)

A legegyszerűbb telített alkohol. Nagyon mérgező vegyület, könnyen összetéveszthető az etanollal.

Nitrogén-monoxid (NO)

Színtelen, levegőnél nagyobb sűrűségű gáz, mely a salétromsavgyártás egyik intermedierje.

Ammónia (NH₃)

Színtelen, szúrós szagú gáz, melynek vizes oldata a szalmiákszesz.

Hidroxidion (OH⁻)

Vízmolekulából protonleadással képződő összetett ion.

Foszforsav (H₃PO₄)

Üdítőitalok ízesítéséhez, háztartásokban vízkőoldásra, rozsda eltávolítására használják.

Izoprén (2-metilbuta-1,3-dién) (C₅H₈)

Polimerizációjával fontos ipari vegyület, a műkaucsuk állítható elő.

Berillium-diklorid (BeCl₂)

Berillium előállítására és katalizátorként használják.

Pirrol (C₄H₅N)

Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek egyik képviselője.

Cellobióz (C₁₂H₂₂O₁₁)

A cellobióz a cellulóz alapvető szerkezeti egysége.

Nitrogén-dioxid (NO2)

Vörösesbarna színű, mérgező gáz, pár nélküli elektronja következtében reakcióképes.

Etin (acetilén) (C₂H₂)

Az acetilén-szénhidrogének homológsorának első tagja.

Cisz-but-2-én (C₄H₈)

Színtelen, a levegőnél nagyobb sűrűségű gáz, geometriai izomerje a transz-but-2-én.

Víz (H₂O)

A víz hidrogén és oxigén nagyon stabil vegyülete, mely az élethez nélkülözhetetlen. A természetben mindhárom halmazállapotban előfordul.

Hexán (C₆H₁₄)

A normális szénláncú alkánok homológ sorának hatodik tagja.

Kosárba helyezve!