A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Víz (H₂O)

A víz hidrogén és oxigén nagyon stabil vegyülete, mely az élethez nélkülözhetetlen. A természetben mindhárom halmazállapotban előfordul.

Klór (Cl₂)

A halogének egyik képviselője. Zöldessárga színű, fojtó szagú, mérgező gáz.

Jód (I₂)

Acélszürke színű szilárd anyag, mely melegítésre szublimál. Alkoholos oldata a jódtinktúra.

Cellobióz (C₁₂H₂₂O₁₁)

A cellobióz a cellulóz alapvető szerkezeti egysége.

Hidroxidion (OH⁻)

Vízmolekulából protonleadással képződő összetett ion.

Fenol (C₆H₅OH)

Az aromás hidroxivegyületek legegyszerűbb képviselője.

Magyar lakás az 1950-es évekből

Az 1 szoba-konyhás lakások voltak jellemzőek az 1950-es évek magyar városaira.

Hidrogén-fluorid (HF)

A hidrogén-halogenidek közé tartozó vegyület. Olyan agresszív, hogy még az üveget is megtámadja.

Tájékozódás a térben

Az animáció lehetővé teszi a térszemlélet fejlesztését, tájékozódást térbeli koordináták segítségével.

Jurta

A jurta a nomád életmódot folytató népek jellegzetes, kupola vagy csonka kúp alakú, rendszerint nemezzel fedett lakósátra volt.

Hulladékgyűjtő autó

A hulladékgyűjtő autók fontos szereplői a városok mindennapi életének.

Kén-dioxid (SO₂)

A savas esők fő okozója. A kénsavgyártás köztiterméke.

Metán (CH₄)

A normális szénláncú alkánok homológsorának első tagja.

Metanol (metil-alkohol) (CH₃OH)

A legegyszerűbb telített alkohol. Nagyon mérgező vegyület, könnyen összetéveszthető az etanollal.

Nitrogén-monoxid (NO)

Színtelen, levegőnél nagyobb sűrűségű gáz, mely a salétromsavgyártás egyik intermedierje.

Izoprén (2-metilbuta-1,3-dién) (C₅H₈)

Polimerizációjával fontos ipari vegyület, a műkaucsuk állítható elő.

Kosárba helyezve!