A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Bróm (Br₂)

A halogének egyik képviselője. Bőrre kerülve fekélyes sebet okoz.

Ammóniumion (NH₄⁺)

Ammóniából protonfelvétellel (datív kötéssel) képződő összetett ion.

Imidazol (C₃H₄N₂)

A nitrogéntartalmú vegyületek egyik képviselője, melynek biológiai és gyakorlati szempontból is nagy jelentősége van.

Tanyasi gazdálkodás

A tanyasi életmódhoz speciális gazdálkodási formák illeszkednek.

Klórmetán (metil-klorid) (CH₃Cl)

Metán fény vagy hő hatására történő klórozása során keletkezik.

Tanya- és falutípusok

A tanyák és falvak szerkezete, illetve sűrűsége nagy mértékben függ a terület természetföldrajzi adottságaitól.

Ichthyosaurus (halgyík)

Halszerű, a tengeri életmódhoz alkalmazkodott őshüllő, a konvergens evolúció példája.

Textilgyár (19. század)

A 18. századi találmányoknak köszönhetően a textilipar az egyik legfontosabb iparággá vált.

Tüzérségi eszközök, Leonardo da Vinci találmányai

Leonardo kreativitása a különböző tüzérségi eszközök terveiben is megmutatkozott.

Habsburg császári gyalogos katona

A Habsburg Birodalom hadseregének gyalogos katonái számos hadszíntéren megfordultak az újkor során.

Honfoglaló magyarok (ruhaviseletek)

A ruhadarabok az adott kor és terület népességének életmódjáról és kultúrájáról is árulkodnak.

Autóbusz

Az autóbuszok a városi tömegközlekedés fontos alkotóelemei.

Szabolcsi földvár

A honfoglaló magyar törzsek egyikének vezéri szálláshelye volt a hatalmas, háromszög alaprajzú erődítmény.

Török szultán (16. század)

Az Oszmán Birodalom élén az élet és halál urának számító szultánok álltak.

Budai városrészlet

A középkori nagyvárosoknak igen sajátságos képpel és hangulattal rendelkező utcáik voltak.

A téglatestek csoportosítása

A téglatestek különböző típusait hétköznapi használati tárgyak segítségével is szemléltethetjük.

Diósgyőri lovagvár

Az I. Lajos által építtetett négytornyú lovagvár sokáig a mindenkori királyné tulajdonában volt, mint nászajándék.

Cella Septichora (Pécs, 4. század)

A pécsi ókeresztény sírkamrák épületegyüttese különleges régészeti lelőhelynek számít.

Kosárba helyezve!