Jūsu grozs ir tukšs

Pirkt

Skaits: 0

Kopā: 0,00

Mozaik Education izstrādātais mozaLog digitālais klases žurnāls ir izglītības informācijas sistēma, kas nodrošina skolas personālam vienotu saskarni gan administratīvu, gan organizatorisku uzdevumu veikšanai. Pateicoties mozaLog, vairs nav jātērē laiks un pūles tradicionālo papīra formāta klases žurnālu aizpildīšanai.

Pasūtīt un piekrist maksāt pakalpojuma un lietošanas maksu

Skola

apkalpošanas maksa

72 000

Ft

 + PVN / Mācību gads

Skolēns

lietošanas maksa

200

Ft

 + PVN / Skolēns / Mācību gads

Pasūtīt kopā ar skolas dienasgrāmatām, kas ļauj piekļūt mozaLog

Apmaksā skola

apkalpošanas maksa

0

Ft

Apmaksā skolēns

Skolas dienasgrāmata ar piekļuvi mozaLog

452

Ft

 + PVN / Skolēns / Mācību gads

Izmēģiniet tagad

Piekļuve digitālajam klases žurnālam tiek nodrošināta turpmāk uzskaitītajiem lietotāju līmeņiem.
mozaLog demonstrācijas versiju var izmēģināt visi lietotāju līmeņi, taču atsevišķas iespējas ir pieejamas tikai pilnajā versijā.

Skolotājs

Direktors

Vecāks

Skolēns

Administrators

Demonstrācijas video palaide skolotājam
 • Mācību stundu vadīšana
 • Mācību materiāla ievadīšana
 • Pusgada un gada sekmju novērtēšana
 • Skolēnu dienasgrāmatas
 • Skolēnu liecības
 • Kavējumi pa dienām
 • Pārskats par stundu sarakstu
 • Uzslavas un piezīmes
 • Pārbaudes darbu plānošana un to rezultātu paziņošana skolēniem
 • Ziņojumu nosūtīšana skolotājiem, vecākiem un skolēniem
 • Sekmju, akadēmiskā un kavējumu statistika
Demonstrācijas video palaide direktoram
 • Datu importēšana (skolēni, skolotāji, stundu saraksts)
 • Stundu saraksta rediģēšana
 • Mācību gada norises pārvaldība
 • Skolotāju aizvietotāji, atceltas stundas
 • Izmaiņas stundu sarakstā
 • Kopīgi skolas pasākumi
 • Skolotāju, skolēnu un vecāku dati
 • Lietotāju pārvaldība
 • Mācību gada noslēgšana
 • Klases žurnāla drukāšana
 • Sekmju, akadēmiskā, skolēnu skaita un kavējumu statistika
 • Skolas iestatījumi
 • Datu vārdnīca

Iespēja saņemt skolotāja tiesības

Demonstrācijas video palaide vecākam

Piekļuve bērnu skolas datiem:

 • Mācību stundas un mācību viela
 • Dienasgrāmatas un liecības
 • Uzslavas un piezīmes
 • Kavējumi pa dienām
 • Kavējumu statistika
 • Nedēļas stundu saraksts
 • Personas dati
 • Ziņojuma nosūtīšana skolotājiem, pieteikšanās uz konsultācijām
 • E-pasta paziņojumi par bērnu atzīmēm, kavējumiem, uzslavām, piezīmēm, skolas pasākumiem un jaunumiem
Demonstrācijas video palaide skolēnam
 • Mācību stundas un mācību viela
 • Dienasgrāmatas un liecības
 • Uzslavas un piezīmes
 • Kavējumi pa dienām
 • Nedēļas stundu saraksts
 • Personas dati
 • Ziņojumi skolotājiem
 • Pagarinātā mācību gada un vasaras darba pārvaldība
 • E-pasta paziņojumi par atzīmēm, uzslavām, piezīmēm un skolas pasākumiem un jaunumiem
Demonstrācijas video palaide administratoram
 • Datu importēšana (skolēni, skolotāji, stundu saraksti)
 • Stundu sarakstu pārvaldība
 • Mācību gada norises pārvaldība
 • Skolotāju aizvietotāji, atceltas stundas
 • Izmaiņas stundu sarakstā
 • Kopīgi skolas pasākumi
 • Skolotāju, skolēnu un vecāku dati
 • Lietotāju pārvaldība
 • Mācību gada noslēgšana
 • Klases žurnāla drukāšana
 • Sekmju, akadēmiskā, skolēnu skaita un kavējumu statistika

Iespēja saņemt skolotāja tiesības

mozaLog lietotāja saskarne un izvēlne tiks parādītas atlasītajā valodā. Žurnāla satura elementi, piemēram, skolēnu vai mācību priekšmetu nosaukumi ir tikai piemēri un tiks parādīti angļu valodā.

Pasūtīt

Kādēļ izvēlēties mozaLog?

Pieejams jebkur

Digitālais klases žurnāls ir pieejams no jebkura datora, planšetdatora, personālā datora vai viedtālruņa ar interneta pieslēgumu. Papildu programmatūra nav jāinstalē — lai lietotu mozaLog, ir nepieciešams tikai tīmekļa pārlūks.

Stabils

Platjoslas serveris nodrošina digitālā klases žurnāla darbību 24 stundas diennaktī, tādējādi mozaLog interneta vidē var lietot tūkstošiem cilvēku vienlaikus.

Daudzpusīgs

mozaLog mērķis ir samazināt ikdienā veicamo administratīvo pienākumu slogu skolotājiem un kļūt par efektīvu komunikācijas līdzekli gan skolas ietvaros, gan saziņā ar vecākiem. Saskarne ir viegli lietojama, un tās izmantošanai ir vajadzīgas tikai pamatlīmeņa datorprasmes.

Drošs

Programmatūru pārrauga speciālisti, kuri katru dienu izveido visas mozaLog datu bāzes rezerves kopijas.

Komunikācija

mozaLog nodrošina tiešu, augsta līmeņa komunikāciju starp uzraudzības iestādēm un saistītajām skolām, kā arī starp skolas vadību, skolotājiem, skolēniem un vecākiem.

Visi administrēšanas un plānošanas uzdevumi ir viegli vadāmi un pārraugāmi. Programmatūra nodrošina efektīvu tiešsaistes komunikāciju starp pārvaldes iestādi un skolu tīklu.

Digitālais klases žurnāls ir izstrādāts, lai vienkāršotu organizatoriskos un administratīvos uzdevumus un sekmētu komunikāciju, tādējādi uzlabojot un veicinot izglītības sistēmas funkcionēšanu un paaugstinot izglītības kvalitāti.

Izmantojot digitālo klases žurnālu, uzraudzības iestāde var saņemt aktuālākos skolotāju personas un nodarbinātības datus, kā arī noskaidrot skolēnu skaitu, sastāvu, sekmes un kavējumu īpatsvaru.

Ikdienas administrēšana, atzīmes, kavējumi

Izmantojot šo sistēmu, skolotāji var īsākajā iespējamajā laikā un uz jebkuras mūsdienu IT ierīces veikt savus ar mācību procesu saistītos administratīvos pienākumus. Skolotāji var sagatavot mācību stundām savā personīgajā lapā, pārbaudīt katras klases darba norisi, ievadīt iztrūkstošos datus vai pat izdrukāt visa mācību gada kalendāro plānu.

Ievadot atzīmes, skolotāji var norādīt to tipu un ievadīt komentārus. Tas pat pēc vairākiem mēnešiem palīdz atsaukt atmiņā atzīmju izlikšanas kritērijus un nepieciešamības gadījumā izlabot ievadītās atzīmes.

Sistēmā var reģistrēt ne tikai kavējumus, bet arī nosebošanos, atbrīvojumus un trūkstošu mācību aprīkojumu.

Vienkārša administrēšana, statistika, pārskati

mozaLog var lejupielādēt skolēnu datus no centrālās sistēmas. Kad tie importēti, jums ir tikai jāreģistrē izmaiņas, lai atjauninātu administrēšanas sistēmu. Programmatūra ar vienu klikšķi izveido akadēmisko sasniegumu un kavējumu statistiku. Statistikas dati ir acumirklī pieejami administratoriem, direktoriem un pat izglītības pārvaldēm.

mozaLog var saskaitīt vienkāršas vai svērtās vidējās atzīmes un vidējo atzīmi klasē konkrētiem pārbaudes darbiem, nodrošinot daudzpusīgu sekmju analīzi. Digitālā klases žurnāla salīdzinošās diagrammas palīdz lietotājiem sekot sekmju izmaiņu dinamikai klasē.

Kavējumu statistika ļauj lietotājiem skatīt un sekot līdzi attaisnotiem un neattaisnotiem kavējumiem. Jūs arī varat iestatīt kavējumu procentuālo robežvērtību. Sistēma automātiski iezīmēs skolēnus, kuri ir sasnieguši kavējumu skaita robežvērtību noteiktā mācību priekšmetā.

Stundu saraksts, skolotāju aizstājēji

Stundu sarakstus var ievadīt vairākos veidos: mozaLog var importēt stundu sarakstus, kas izveidoti stundu sarakstu redaktorā aSc, vai augšupielādēt tos kā MS Excel izklājlapas. Izmaiņas stundu sarakstos, kas rodas mācību gada gaitā, var ievadīt, izmantojot mozaLog iebūvēto stundu sarakstu redaktoru.

Programmatūra spēj pārvaldīt izmaiņas stundu sarakstā un skolotāju maiņu, neapgrūtinot skolotājus ar papildu administratīviem pienākumiem. Līdztekus mācību stundām mozaLog var pārvaldīt arī skolas pasākumus (piemēram, ceremonijas, sapulces, skolas ekskursijas).

mozaLog spēj pārvaldīt mācību stundas un īpašus pasākumus atbilstoši zvanu grafikam, tostarp ārpusklases nodarbības. Šī programmatūra arī spēj pievienot stundu sarakstam pasākumus, kas neatbilst regulārajam zvanu grafikam.

Steidzamā gadījumā mozaLog sameklēs un izcels atsevišķā sarakstā tos skolotājus, kuriem nav mācību stundas un kuri pasniedz tādu pašu mācību priekšmetu. Programmatūra arī var fiksēt novērotās, apvienotās vai samainītās stundas. Skolotāji var reģistrēt sistēmā aizvietotās stundas tāpat kā stundas, kas notiek pēc saraksta. Turklāt programmatūrā var reģistrēt aizstātās stundas arī ilgstošā skolotāja prombūtnē.

Priekšrocības skolas vadībai

Tā kā visi skolas darbinieki izmanto vienu un to pašu sistēmu, administrēšana kļūst vienkārša, pārskatāma un viegli pārraugāma. Dokumentēšanu var veikt ievērojami īsākā laikā, kas paaugstina šī darba izpildītāju disciplinētību un motivāciju, atbrīvojot vairāk laika pedagoģiskajam darbam. Šī sistēma ikvienam sniedz skaidru priekšstatu par skolas darba grafiku.

Gada darba plāna modulis ļauj plānot akadēmisko gadu un ievadīt mācību dienas, dienas, kad nenotiek mācību darbs, skolas brīvlaikus, skolas pasākumus un ekskursijas utt. Katrā skolas kalendāra dienā var norādīt papildinformāciju skolotājiem, skolēniem un vecākiem.

Programmatūra var izveidot dažāda veida pārskatus, kuriem skolas vadība var piekļūt ar pāris klikšķiem. Lietotāji var skatīt un salīdzināt sekmju statistiku pa klasēm. Mācību gada beigās programmatūra sagatavo sekmju un kavējumu statistiku gan katrai klase, gan skolai kopumā, kā arī statistikas pārskatus par skolēnu skaitu. Lietotāji var pieprasīt datu lapas un pārskatus par konkrētu skolēnu, klasi vai skolu kopumā.

Ja skolas vadība vēlas iegūt pārskatu vai kopsavilkumu par skolas darbu, mozaLog var izveidot visaptverošu analīzi ar informatīvām diagrammām.

Komunikācija ar vecākiem un skolēniem

Izmantojot mozaLog digitālo klases žurnālu, vecāki var sekot savu bērnu sekmēm, kavējumiem un uzvedības un uzcītības novērtējumam, savukārt skolotāji var sazināties gan ar skolēniem, gan vecākiem.

Digitālajā žurnālā vecāki var sekot savu bērnu stundu sarakstam un mācību stundā apgūtajai mācību vielai, kā arī uzzināt savu bērnu sekmes. Skolotāji var nosūtīt paziņojumus par gaidāmajiem skolas pasākumiem, ekskursijām un pārbaudes darbiem, lai savlaicīgi informētu skolēnus un viņu vecākus.

Pēc savas izvēles vecāki var saņemt automātiskus e-pasta paziņojumus par jebkuriem ar viņu bērnu saistītiem ierakstiem (atzīmes, kavējumi, uzslavas, piezīmes utt.).

Šī sistēma atvieglo kontakta nodibināšanu starp skolu un vecākiem, jo ir pieejama jauna saziņas forma līdztekus komunikācijai klātienē (vecāku sapulce, konsultācijas).

Datu aizsardzība un drošība

Digitālā klases žurnāla programmatūra darbojas uz speciālistu pārraudzītiem serveriem. To lielais joslas platums ļauj lielam skaitam lietotāju vienlaicīgi lietot šo programmatūru. mozaLog var lietot vairākos lietotāju piekļuves līmeņos, kas nosaka, kādiem datiem un funkcijām katrs lietotājs var piekļūt vai kādus datus un funkcijas lietotājs var modificēt.

 • Drošības apsvērumu dēļ pieteikumvārdi tiek ierakstīti, un datu plūsma notiek ar aizsargāta un šifrēta interneta savienojuma starpniecību.
 • Sistēma identificē un saglabā nesankcionētu lietotāju nesekmīgus pierakstīšanās mēģinājumus; šos datus vēlāk var izgūt.
 • Programmatūra arī ieraksta atzīmju ievadīšanas vai mainīšanas laiku un datumu.
 • Lai uzlabotu datu drošību, var ieplānot pilnu ikdienas datu bāzes dublēšanu.

Digitālais klases žurnāls skolas tīmekļa vietnē

Mūsu mozaPortal pakalpojums ir tīmekļa vietne, kas ir īpaši izstrādāta un testēta darbam skolas vidē. Tās izvēlni var brīvi pielāgot skolas konkrētajām vajadzībām.

Digitālo klases žurnālu var pasūtīt kopā ar mozaPortal skolas tīmekļa vietnes pakalpojumu. Šajā gadījumā mozaLog tiek integrēts skolas tīmekļa vietnē, un tam var piekļūt no izvēlnes. mozaPortal vietnē varēs skatīt datus, kas iegūti no digitālā klases žurnāla, piemēram, skolotāju, skolēnu un klašu sarakstus, stundu sarakstus un skolas darba plānu.

Added to your cart.