Jūsu grozs ir tukšs

Pirkt

Skaits: 0

Kopā: 0,00

Izmantojot Eiklīda ģeometriskās konstruēšanas programmatūru, jūs varat viegli, precīzi un ātri izpildīt dažādus ģeometrijas uzdevumus. Digitālās ģeometriskās konstruēšanas laikā figūras elementi ir mobili, savukārt to dotās attiecības paliek nemainīgas, tādēļ ģeometriskās konstruēšanas pamatlielumus ir viegli atrast un ilustrēt.

Pirkt Lejupielādējiet un izmēģiniet bez maksas

Caurspīdīga konstrukcija

Jebkurus uzbūvētos objektus var ieslēgt vai izslēgt, vai izcelt ar atšķirīgām krāsām un līniju stiliem. Palīglīnijas, kas tik lielā mērā neietekmē atrisinājumu, var paslēpt ar vienu klikšķi.

Ģeometriskajiem objektiem (punktiem, līnijām...) var piestiprināt etiķetes. Šajās etiķetēs var norādīt komentārus vai dinamiskus objekta parametrus (piemēram, punkta koordinātas, līnijas garumu).Jebkura objekta etiķetes var ieslēgt vai izslēgt.

Vienkāršs vai salikts

Programmas pamatā ir seši Eiklīda konstruēšanas pamatsoļi. Uzdevumus var paveikt, izpildot šos soļus
noteiktā secībā. Papildus pamatsoļiem var izmantot vairākas plaši izmantotas saliktās darbības (piemēram, vidusperpendikuls, pamatobjekta pieskares konstruēšana).
Programma spēj izpildīt visus izplatītākos ģeometriskos pārveidojumus
(aksiālā simetrija,
novirze, rotācija, projekcija, inversija).

Konstruēšanas soļi

Uzdevuma atrisinājumā ietilpst soļu apraksts, ar kura palīdzību var atveidot konstruēšanas gaitu un rezultātu. Jūs varat secīgi atskaņot konstruēšanas soļus Euklides programmatūrā, lai parādītu ne tikai rezultātu, bet arī soļus, kas jāveic, lai nonāktu pie rezultāta.

Programmatūrā var izveidot makrokomandas (savus konstruēšanas soļus), ko var saglabāt un izmantot citās konstrukcijās.

Animētas līnijas iezīmēšana

Sekojot pabeigtas konstrukcijas sākumpunktam, var atveidot dotās līknes punkta ceļu. Elipses līnija tiek uzzīmēta, secīgi savienojot to veidojošos punktus. Programma atveido punkta kustību un visas konstrukcijas pārveidošanos animācijas veidā, vienlaicīgi parādot fāzes un pārtinot uz priekšu un atpakaļ, kā arī šaha galdiņa secībā.

Var mainīt animācijas parametrus (fāzu skaitu, ātrumu, virzienu un citus mainīgos lielumus) un saglabāt pabeigto animāciju.

Added to your cart.