Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

Undervisningsprogramvare

Flere geometriske oppgaver kan løses enkelt, presist og raskt, ved hjelp av Euklides programvare for geometrisk konstruksjon. Ved digital konstruksjon er deler av figurene mobile, mens relasjonene forblir konstante. Grensene for den geometriske konstruksjonen er derfor enkle å finne og illustrere.

Kjøp Last ned og prøv gratis

Oversiktlig konstruksjon

Alle de konstruerte objektene kan skrus av eller på, eller markeres med forskjellige farger eller linjestiler. Linjaler som ikke er relevante, kan skjules med et enkelt klikk.

De forskjellige geometriske objektene kan navngis (punkt, linjer...). Navnene kan gi en kort beskrivelse, eller de kan vise dynamiske parametre (f.eks. punkt, koordinat, linjelengde). Disse etikettene kan skrus av eller på hver for seg.

Grunnleggende eller komplisert

Programmet baserer seg på seks grunnleggende euklidske konstruksjonssteg. Oppgavene kan løses med en serie av disse handlingene. I tillegg til de grunnleggende stegene, finnes også muligheten for flere komplekse handlinger (f.eks. midtnormaler, konstruksjon av tangenter fra grunnleggende objekter). Programmet kan utføre alle former for grunnleggende geometri (speiling over en akse eller midtpunkt, forskyving, rotasjon, projeksjon, invertering).

Konstruksjon

Beskrivelse av stegene som skal til for å komme fram til resultatet er en viktig del av den fullstendige løsningen for en oppgave. De forskjellige stegene for konstruksjonen kan spilles av hver for seg i Euklides, slik at det ikke bare er resultatet som vises, men også stegene som ledet fram dit.

Programmet gjør det også mulig å opprette makroer (spesifikke
konstruksjonsteg) som kan lagres for bruk i fremtidige
prosjekter.

Animert spor

Ved å bevege startpunktet for en ferdigstilt konstruksjon langs en gitt kurve, kan banen for et punkt med opprinnelse fra den vises. Med denne funksjonen kan en ellipse tegnes ut fra en serie punkter. Programmet viser punktenes bevegelse, og hele konstruksjonens transformasjon som en animasjon ved å vise fasene samtidig, spille bakover og forover, samt i rutemønster.

Animasjonens parametre (antall faser, hastighet, retning og andre variabler) kan endres, og det ferdige resultatet kan lagres.

Added to your cart.