Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

I tillegg til å kunne vise tredimensjonale figurer og overflater, lar Euler3D deg også redigere disse objektene med høy grad av matematisk kontroll. (Filtrering av brytningspunkter, inspeksjon av overflater, dissekering av konkave polygoner til triangler).

Kjøp Last ned og prøv gratis

Tredimensjonalt koordinatsystem

Programmets største dataenhet er prosjektet. Figurer i prosjektet defineres av deres hjørner, kanter og sider. Hjørnene bestemmes ved å oppgi koordinater (X, Y, Z), kanter ved å oppgi koordinat for start- og sluttpunkt, og sider ved å oppgi hjørnenes plassering. I tillegg til å bruke numeriske koordinater, kan brukeren bruke konstanter, importert i prosjektet (definert av bokstavene i det engelske alfabetet).

Personalisering

For å gjøre det enklere å få oversikt i modellene, kan forskjellige gjennomsiktige lag legges til hjørner, kanter og sider av objektene. Disse lagene kan skrus av og på. I tillegg til den standardiserte nummereringen, kan en navngi forskjellige kanter og linjer, og skru disse av og på for å få den beste visningen. Programmet bruker perspektiv og aksonometrisk projeksjon for å vise objektene. To lyskilder er tilgjengelig for å gi en mer realistisk visning, og disse lysene kan settes i en bestemt posisjon, eller de kan settes til å følge kameraet.

Tredimensjonale transformasjoner

Speiling over en gitt akse, forskyving, rotering rundt en akse, eller strekking langs en akse kan gjøres sekvensielt som et resultat av flere transformasjoner. Ved å bestemme parametre kan komplekse transformasjoner som rotering rundt en bestemt kant gjøres.

Bruk av slik transformasjon gjør det enklere å konstruere polyeder, ettersom en da ikke trenger å oppgi koordinater for alle objektets punkter. Ved å speile, forskyve eller rotere de første hjørnene, kalkulerer programmet automatisk koordinatene for de andre hjørnene

Innebygde applikasjoner

Euler3D gjør det mulig å skape omdreiningslegemer, slik som kjegler og kuler. Animasjonene gjør det mulig å demonstrere komplekse romlige forhold (f.eks. kalkuleringen av volum for tetraeder) på en måte måte som er mye enklere å håndtere. En av programmets styrker er at det er kompatibelt med andre matematiske programmer (Maple, Pathematica). Figurene kan eksporteres i flere forskjellige formater - og noen filtyper tillater også lesing av data.

Added to your cart.