Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00LabCamera by Mozaik Education

Windows 7, 8, 10 Desktop
Instrukcja Obsługi

Wprowadzenie 

LabCamera to oparte na kamerze internetowej laboratorium nauk przyrodniczych i rejestracji danych, które przy pomocą komputera i odprogramowania pozwalaja uczniom i nauczycielom wykonywać prawdziwe badania naukowe i pomiary.

Oprogramowanie posiada obecnie 7 bardzo prostych w użyciu funkcji. Uczniowie mogą go używać na lekcjach, do rozwiązywania swojej pracy domowej, jak i również do wykonywania samodzielnych badań, wzniecając w ten sposób ciekawość do przedmiotów ścisłych. LabCamera zachęca do kreatywnego poznawania otaczającego nas świata.

Instrukcja Użytkownia zapewnia przegląd wszystkich składników i właściwości LabCamera.

Miłego eksperimentowania!

Ogólne informacje 

Dbaj o środowisko i samego siebie!

Przeprowadzająć badania używając LabCamera nie wyrządzaj krzywdy żadnym zwierzętom, roślinom i środowisku. Wykonuj badania ostrożnie i w sposób odpowiedzialny, dbając o swoje bezpieczeństwo. Stwócy oprogramowania LabCamera nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie stosowania oprogramowania. Mimo naszego przeświadczenia, iż LabCamera jest jedną z najbezpieczniejszych sposobów do prowadzenia badań naukowych, wykonywanie eksperymentów odbywa się na własne ryzyko.

Charakterystyka 
Ustawienia kamery|Kliknij na ten przycisk w celu ustawienia właściwości kamery, tj. jasność, kontrast, ostrość, itp. Skorzystaj z opcji odwracającej, gdy obrazek znajduje się w lustrzanym odbiciu. Jeśli masz kilka kamer podłączonych do urządzenia, możesz wybrać, która kamera ma być stosowana przez oprogramowanie, możesz również ustawić ilość klatek i rozdzielczość. UWAGA: oprogramowanie ustawia optymalne wartości w sposób automatyczny.
Zmień rozmiar paneli|Zmień miniaturki i proporcję głównego panelu ustawiania rozmiaru.
Naciśnij na górny pasek aplikacji do wyświetlenia następujących opcji:
Ekran Startowy|Zamknij aktualny modul i wróć do głównego menu. Uwaga: Przycisk Home jest również dostępny w prawym górnym rogu aplikacji.
Pomoc|Naciśnij na ten przycisk do wyświetlenia panelu pomocniczego

"W panelu pomocniczym masz do dyspozycji następujące opcje:

 • Pokaż szybką instrukcję: pokaż półprzezroczyste płótno z etykietkami.
 • Użyj pole wyboru aby włączyć lub wyłączyć płótno szybkiej instrukcji
 • Użyj przycisk radio aby ustawić czy etykietki mają być widoczne
 • Instrukcja obsługi: Wyświetl niniejszą instrukcję
 • Otwórz stronę internetową WebCam Laboratory
 • O programie: Wyświetl wersję oraz stwórców oprogramowania
 • "

  time lapse 

  Funkcja Time Lapse pozwala obserwować i lepiej rozumieć powolne procesy zachodzące w przyrodzie, jak na przykład tworzenie i przemieszczanie się chmur, topnienie lodu, rozwój roślin, itp.. Oprogramowanie wykonuje stop-klatki w odpowiednich odstępach i łączy je w jedno spójne nagranie.

  Funkcja Nagrywania

  1
  2
  3
  4
  c
  d
  b
  a

  1

  Kamera automatycznie się włącza po uruchomieniu oprogramowania. Nagranie będzie widoczne w okienku kamey.

  2

  Ustaw odstęp czasowy pomiedzy klatkami.

  3

  Do nagrywania kliknij na przycisk Nagrywania Czerwona ramka wokół okienka kamery zacznie migać
  Kliknij ponownie do przerwania nagrywania. Nagranie uruchomi się automatycznie.

  4

  Twoje nagrane wideo będzie dodane do miniaturek. Plik z nagraniem zostanie zapisany na pamięci zewnętrznej w folderze "/ LabCamera/TimeLapse".

  Ustawienia wyświetlania

  a

  Pokaż licznik klatek.

  b

  Pokaż długość nagrania.

  c

  Pokaż znacznik czasu. Znacznik będzie widoczny nie tylko na wyświetlaczu, ale również na nagraniu.

  d

  Pokaż przerwę między klatkami

  Funkcja Playback

  1
  2
  3

  1

  Kliknij podwójnie na miniaturkę do uruchomienia nagrania. Uwaga: Praww kliknięcie lub dłuższe naciskanie na miniaturce wyświetli plik menu.

  2

  Kliknij

  3

  Zastosuj
  kinematics 

  Funkcja The Kinematics pozwala na śledzenie poziomych i pionowych właściwości ruchu (przemieszczenie, prędkość, przyspieszenie)jednego lub kilku przedmiotów w czasie rzeczywistym. Oprogramownie rejestrując nawet do 3 przedmiotów w tym samym czasie, umożliwia prowadzenie kompleksowych badań kinematycznych.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11

  1

  Kliknij na ten przycisk aby wybrać z następujących możliwości:

  Domyślny wyświetlacz kamery

  Wyeliminuj tło. W tym widoku przedmiot będzie wyświetlany jako wypełniony okrąg w kolorze przedmiotu.

  Ten widok będzie wyświetlać stopniowo blaknący szlak przedmiotów.

  Ten widok będzie wyświetlać ciągły szlak przedmiotów.

  Pokaż wykres na ekranie kamery.

  2

  Kliknij na ekran, by wybrać obiekt do śledzenia. Po dokonaniu wyboru, przedmiot będzie otoczony kolorową ramką. Możesz wybrać do 3 obiektów.

  3

  Właściwości przedmiotu (przemieszczenie s(t). Prędkość v(t)) będą wyświetlane w panelu wykresu.

  4

  Ustaw gęstość wykresu

  5

  Wybierz wyświetlanie przemieszczenia, prędkości lub obu.

  6

  Wybierz, którą oś chcesz wyświetlić. Kliknij do wybrania x,y lub xy.

  7

  Kliknij do rozpoczęcia nagrywaniaCzerwona ramka wokół okienka kamery zacznie migać

  8

  Kliknij, by wyświetlić nagrany wykres. UWAGA: przycisk będzie aktywny po zakończeniu nagrania.

  9

  Załaduj wstępne nagranie. Ta funkcja jest szczególnie użyteczna, gdy nie ma czasu na ustawienie w czasie rzeczywistym, lub gdy badanie może być niebezpieczne.

  10

  Usuń obiekt

  11

  Kliknij na ten przycisk aby wybrać z następujących możliwości:

  Proces kalibracji: Umieszcz przedmiot o znanych wymiarach w polu widzenia kamery w gdzie znajduje się przedmiot docelowy. Następnie zaznacz znany wymiar przy pomocy nardzędzia kalibracyjnego, wprowadź roznuar i zdefiniuj jednostkę pomiaru.

  Widok wykresu

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  1

  Zoom

  2

  Wyznacz punkt wykresu aby wyświetlić jego wartość. Przeciągając ten punkt możesz przesunąć wykres w pionie.

  3

  Zapisz jako obrazek

  4

  Zapisz tabelę danych

  5

  Wygładzanie wykresu. Uwaga: w niektórych przypadkach wygładzanie może znacznie zmodyfikować wykres.

  6

  Ustaw gęstość kratek.

  7

  Wyświetl s(t) (przemieszczenie).

  8

  Wyświetl v(t) (prędkość).

  9

  Wyświetl a(t) (przyspieszenie).

  10

  Wybierz oś ruchu, który chcesz wyświetlić na wykresie.
  kamera ruchoma 

  Funkcja Motion Cam pozwala wykonać nagranie w chwili zarejestrowania ruchu naprzeciw kamery, pozwalając na uchwycenie rzadkich i osobistych zdarzeń w przyrodzie. Działa jak kamera z czujnikiem ruchu.

  Funkcja Nagrywania

  1
  2
  3
  4
  5
  7

  1

  Przeciągnij do ustawienia czułości oprogramowania do prędkości ruchu.

  2

  Ustaw odpowiedni rozmiaru otoczki. Otoczka wskaże obszar o największej częstotliwości ruchu, np. jeśli chcesz nagrać aktywność ptaków wokół karmnika, zredukuj rozmiar otoczki do najbliższego otoczenia karmnika.

  3

  Wskaźnik poziomu ruchu pokazuje obecny poziom ruchu. Nagrywanie się uruchomi, gdy wskaźnik przekroczy próg.

  4

  Do nagrywania kliknij na przycisk Nagrywania standby: wyświetli się czerwona ramka Czerwona ramka wokół okienka kamery zacznie migać

  5

  Po dokonaniu wszystkich ustawień, wciśnij przycisk Nagrywania do włączenia trybu czuwania. Nagrywanie się rozpocznie, gdy poziom ruchu w obszarze wrażliwym przekroczy próg ustawiony przez suwak poziomu ruchu.

  6

  Pokaż długość nagrania.

  Funkcja Playback

  1
  2
  3

  1

  Kliknij podwójnie na miniaturkę do uruchomienia nagrania. Uwaga: Praww kliknięcie lub dłuższe naciskanie na miniaturce wyświetli plik menu.

  2

  Kliknij

  3

  Zastosuj
  mikroskop 

  Funkcja Microscope pozwala na dokonanie mikroskopijnych pomiarów, jak i również przedstawić jakikolwiek pomiar, gdy wartość względna jest dostępna (np. Średnica Księżyca). Kamery internetowe są w stanie uchwycić wyjątkowo bliskie ujęcia, nawet jednokomórkowe organizmy mogą być poddane obserwacji.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11

  1

  Kamera automatycznie się włącza po uruchomieniu oprogramowania. Nagranie będzie widoczne w okienku kamey.

  2

  Zrób zdjęcie|Kliknij do uchwycenia pojedynczych obrazów z nagrania.

  3

  Załaduj obraz z listy miniaturek. Uwaga: Praww kliknięcie lub dłuższe naciskanie na miniaturce wyświetli plik menu.

  4

  Zoom

  5

  Kliknij na ten przycisk aby wybrać z następujących możliwości:

  Załąduj obrazek|Załaduj obraz z twardego dysku do wykonania pomiarów po kalibracji. Uwaga: abz kalibrowanie było możliwe, Twój obraz musi zawierać część, której rozmiar jest znany

  6

  Kliknij na ten przycisk aby wybrać z następujących możliwości:

  Pomiar odległości|Zaznacz dwa punkty do ustalenia odległości pomiędzy nimi Uwaga: ikona pomiaru jest dostępna wyłącznie po kalibracji obrazka

  Kąt pomiaru|Kliknij na punkt końcowy pierwszego segmentu, następnie kliknij na wierzchołek a na końcu na punkt końcowy drugiego segmentu. Odległość będzie obliczona automatycznie.

  Pomiar obszaru|Kliknij wokoło do otoczenia ramką wyznaczonego obszaru . Upewnij się, że ostatnie kliknięcie znajduje się w tym samym miejscu co punkt wyjściowy. Obszar będzie obliczony w pikselach lub w jednostkach pomiarowych wyznaczonych podczas kalibrowania.

  7

  Przeniesienie obrazu|Przeciągnij

  8

  Cofnij|Kliknij do cofnięcia pomiaru. Możesz cofnąć tyle pomiarów, ile chcesz.

  9

  Kalibracja rozmiaru|Kalibracja pozwala na wykonanie pomiarów na podstawie przedmiotu odniesienia. Umieszcz przedmiot o znanych rozmiarach naprzeciwko kamery i naciśnij na przycisk kalibrowania. Następnie zaznacz początkowy i końcowy punkt znanego segmentu i zdefiniuj wartości i jednostki pomiaru. Od tej chwili wszystkie pomiary będą obliczane w odniesieniu do zdefiniowanego przedmiotu.

  10

  Kliknij na ten przycisk aby wybrać z następujących możliwości:

  Zapisz w formacie obrazu|Możesz zapisać swoją pracę jako czysty obrazek, obrazek z pomiarami i jako prokołów pomiaru.

  11

  Kliknij na ten przycisk aby wybrać z następujących możliwości:

  Ustawienia wizualne|Napraw nieruchomy obrazek poprzez dostrajanie jasności, kontrastu, odcienia.

  Kalibrowanie

  Kalibrowanie pozwala na mierzenie obiektów znajdujących się na wyświetlaczu kamery. Jeśli znasz jeden wymiar badanego obiektu, możesz go zastosować jako odnośnik do kalibracji. Do kalibracji wyświetlacza kamery, ustaw naprzeciwko kamery przedmiot o znanych rozmiarach (np. wkład do ołówka mechanicznego), dokładnie w tym miejscu, w którym znajduje się przedmiot docelowy i kliknij na przycisk kalibracji. Możesz też zastosować nasze arkusze pomiarowe (do druku) dostępne na stronie. http://labcamera.com/resources/Sizing_template_metric.pdf

  1
  1
  2
  3
  4

  1

  Przeciągnij punkty końcowe swojej linii kalibracyjnej, aby pasowały do krawędzi przedmiotu o znanych Ci rozmiarach. Uwaga: domyślne obrazy zawierają skalę kalibracyjną.

  2

  Ustaw wartość rozmiaru kalibrowanego obiektu.

  3

  Ustaw jednostkę pomiaru

  4

  Potwierdź swój wybór lub cofnij go/

  Wykonywanie pomiarów.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  1

  Wybierz rodzaj pomiaru, jakiego chcesz dokonać. Dostęone ocje: długość, kąt, obszar.

  2

  Umieszcz punkty końcowe na ekranie. Dla pomiaru długości masz 2 punkty końcowe, dla pomiaru kątu 3. Dla pomiaru obszaru możesz określić tyle punktów, ile chcesz. Do zamknięcia obszaru, upewnij się, że ostatni punkt zbiega się z pierwszym.

  3

  Użyj okna dialogowego do precyzyjnego umieszczenia.

  4

  Twoje pomiary zostaną wyświetlone na liście pomiarów. Edycja ich opisu może byc możliwa po ich wybraniu.

  5

  Cofnij|Kliknij do cofnięcia pomiaru. Możesz cofnąć tyle pomiarów, ile chcesz.

  6

  Kliknij na ikonę kosza do usunięcia wybranych pomiarów.

  7

  Kliknij na ten przycisk aby wybrać z następujących możliwości:

  Zapisz w formacie obrazu|Możesz zapisać swoją pracę jako czysty obrazek, obrazek z pomiarami i jako prokołów pomiaru.

  8

  Wróć do kamery|Przełącz na pogląd kamery
  uniwersalny rejestrator 

  Universal Logger to bardzo wyjątkowy modul rozpoznający dane, który może dokonać pomiary w czasie rzeczywistym każdego narzędzia, który posiada wyświetlacz cyfrowy, z raczą wskaźnikową lun liquid-in-glass. Wszystkie przestarzałe urządzenia pomiarowe w szkole, które nie mogły być podłączone do komputera, staną się znów pożyteczne.

  1
  2
  3
  4

  1

  Naciśnij do użycia urządzenia pomiarowego z cyfrowym wyświetlaczem.

  2

  Naciśnij do użycia urządzenia pomiarowego z tarczą wskaźnikową

  3

  Naciśnij do użycia urządzenie pomiarowe

  4

  Załaduj nagranie|Załaduj wstępne nagranie. Ta funkcja jest szczególnie użyteczna, gdy nie ma czasu na ustawienie w czasie rzeczywistym, lub gdy badanie może być niebezpieczne.

  Kalibrowanie

  1
  a
  b
  c
  d
  2
  3
  4
  5

  1

  Po naciśnięciu ikony Cyfrowe Wyświetlanie, pojawi się kratka z 3 komórkami. Każda komórka odpowiada jednej cyfrze na twoim urządzeniu. W przypadku zapotrzebowania na więcej/mniej komórek, skorzystaj z przycisków +/- na górnej krawędzi tabelki. Mozesz dodać komórki do oznaczenia max. 6 cyfer. Każdy róg głównej tabelki jest aktywny. Kółka na dolnej krawędzi oznaczają miejsca po przecinku. Kliknięcie na jedno z kółek postawi znak dziesiętny pomiędzy odpowiednimi komórkami.

  a

  Kliknij i przeciągnij ten róg do górnego lewego rogu obszaru wyświetlania urządzenia pomiarowego.

  b

  Kliknij i przeciągnij róg do obrócenia kratki.

  c

  Kliknij i przeciągnij róg do przechylenia kratek w przypadku urządzenia posiadaj

  d

  Po kliknięciu i przeciągnięciu tego rogu możesz powiększyć/pomniejszyć tabelkę, aby wszystkie cyfry pomieścić na ekranie.

  2

  Sprawdź rozpoznaną wartość i upewnij się, że pasuje do aktualnych danych twojego urządzenia pomiarowego.

  3

  Ustaw minimalne i maksymalne wartości przedziału pomiarowego

  4

  Ustaw okres próbkowania. Dla zmian powolnych okres próbkowania może być dłuższy. W przypadku szybszych zmian wymagana jest krótsza przerwa do uzyskania płynnego wykresu.

  5

  Naciśnij na ikonę kosza do usunięcia wybranego szablonu.

  Celem jest dostosować tabelkę do ekranu tak, aby każda komórka znajdowała się na jednej cyfrze a znaki dziesiątne były w tym samym miejscu co urządzenia. Uwaga:odbicie światła i niewystarczające oświetlenie może wpłynąć na dokładność wyników

  1
  a
  b
  c
  d
  2
  3
  4
  5

  1

  Po naciśnięciu na ikonę Wyświetlacza z tarczą wskaźnikową, pojawi się szablon z tarczą wskaźnikową. Kalibracja tej składowej jest podobna do ikony Wyświetlacza Analogowego. Każdy róg szablonu jest aktywny.

  a

  Kliknij i przeciągnij górny punkt to obrócenia szablonu. Pozycja górnego punktu powinna być dostosowana do środka obrotu ramienia urządzenia.

  b,c

  Dostosuj dwa punkty końcowe szablonu do przystosowania skali tarczowej urządzenia.

  d

  Ustaw szerokość skali tarczy cyfrowej

  2

  Sprawdź rozpoznaną wartość i upewnij się, że pasuje do aktualnych danych twojego urządzenia pomiarowego.

  3

  Ustaw minimalne i maksymalne wartości przedziału pomiarowego

  4

  Ustaw okres próbkowania. Dla zmian powolnych okres próbkowania może być dłuższy. W przypadku szybszych zmian wymagana jest krótsza przerwa do uzyskania płynnego wykresu.

  5

  Naciśnij na ikonę kosza do usunięcia wybranego szablonu.

  Jeśli ustawienia ramię szablonu powinno zakrywać ramię twojego urządzenia. Ustaw minimalne i maksymalne wartości narzędzia używając prawego panelu. Pamiętaj, że odbicie światła i niewystarczające oświetlenie może wpłynąć na dokładność wyników.

  1
  a
  b
  2
  3
  4
  5

  1

  Po naciśnięciu ikony Liquid-in-glass, pojawi się szablon urządzenia liquid-in-glass. Kalibracja tej składowej jest podobna do cyfrowego wyświetlania. Każdy koniec szablony jest aktywny.

  a,b

  Wypozycjonuj szablon na obszarze odczytu urządzenia. Jeśli ustawienie jest pomyślne, odczyt pokazany w prawym panelu powinien pokayzwać aktualny odczyt twojego urządzenia.

  2

  Sprawdź rozpoznaną wartość i upewnij się, że pasuje do aktualnych danych twojego urządzenia pomiarowego.

  3

  Ustaw minimalne i maksymalne wartości przedziału pomiarowego

  4

  Ustaw okres próbkowania. Dla zmian powolnych okres próbkowania może być dłuższy. W przypadku szybszych zmian wymagana jest krótsza przerwa do uzyskania płynnego wykresu.

  5

  Naciśnij na ikonę kosza do usunięcia wybranego szablonu.

  Nagrywanie pomiaru.

  1
  2
  3
  4

  1

  Po wszystkich ustawieniach, naciśnij na przycisk nagrywania do zapisywania mierzonych wartości.

  2

  Prawy panel wyświetlby wykres czasu realnego. Możesz manipulować obszarem wyświetlenia ruchami palców.

  3

  Ustaw gęstość wykresu

  4

  Naciśnij do wyświetlenia nagranego wykresu.

  Widok wykresu

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  1

  Zoom

  2

  Wyznacz punkt wykresu aby wyświetlić jego wartość. Przeciągając ten punkt możesz przesunąć wykres w pionie.

  3

  Zapisz jako obrazek

  4

  Zapisz tabelę danych

  5

  Wygładzanie wykresu. Uwaga: w niektórych przypadkach wygładzanie może znacznie zmodyfikować wykres.

  6

  Ustaw gęstość kratek.
  pathfinder 

  Pathfinder to nic innego jak mapa gęstości ruchu. Im więcej ruchu się pojawia, tym bardziej kolorowe stają się uczęszczane szlaki na ekranie. Ciesz się aktywnością ruchu organizmów jednokomórkowych lub szlakami mrówek w ich farmie.

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  1

  Kamera automatycznie się włącza po uruchomieniu oprogramowania. Nagranie będzie widoczne w okienku kamey.

  2

  Ustaw intensywność oznaczania.

  3

  Do nagrywania kliknij na przycisk Nagrywania Czerwona ramka wokół okienka kamery zacznie migać Naciśnij ponownie do zatrzymania nagrywania. Nagrany obraz wyświetli się.

  4

  Nagrany obraz będzie dodany do miniaturek. Plik z obrazem zostanie zapisany na zewnętrznej pamięci w

  5

  Załaduj wstępne nagranie. Ta funkcja jest szczególnie użyteczna, gdy nie ma czasu na ustawienie w czasie rzeczywistym, lub gdy badanie może być niebezpieczne.

  6

  Kliknij na ten przycisk aby wybrać z następujących możliwości:

  Wybierz kolor ścieżki
  1
  2
  3

  1

  Kliknij podwójnie na miniaturkę do wyświetlenia obrazu. Uwaga: Praww kliknięcie lub dłuższe naciskanie na miniaturce wyświetli plik menu.

  2

  Naciśnij do przełączenia na tryb Mapy Kolorów i Mapy Szlaków.

  3

  Wróć do kamery|Przełącz na pogląd kamery
  Wyzwanie graficzne 

  Pobaw się krzywymi i sprawdź jakie jest graficzne przedstawienie ruchu przy użyciu Wyzwania Graficznego . Musisz tylko wybrać krzywą i przedmiot. Następnie, poruszaj wybranym przedmiotem lub urządzeniem tak, by pasował do krzywej jak najbardziej.

  Celem jest przeniesienie przedmiotu tak Oprogramowanie wylicza wynik w procentach dopasowania i zapisuje na liście wyników.

  Możesz wybrać tryb poziomy, pionowy, dalej-bliżej oraz rotacyjny

  Śledzenie przedmiotu

  Możesz użyć każdy kolorowy obiekt lub predefined marker z Graph Challenge. Jeśli chcesz podążyć za kolorowym przedmiotem, upewnij się, że kolor ten nie występuje w tle tego obiektu. Uwaga: dopasowanie rotacyjne jest dostępne tylko przy zastosowaniu predefined marker.

  Możesz wydrukować marker z pliku pdf znajdującym się w folderze Graph Challenge, lub użyć obraz z załącznika znajdującego się na dole tej instrukcji.

  Do wybrania przedmiotu

  Jeśli chcesz użyć marker do śledzenia, musisz go tylko umieścić w widoku kamery. Zostanie on automatycznie rozpoznany i możesz rozpocząć kalibrowanie lub dopasowywanie krzywej od razu. Uwaga: trzymając marker, upewnij się, że cały marker jest widoczny - nie zakrywaj czarnej ramki palcami.

  Kontrola ruchu

  Istnieją dwa sposoby odwrócić przedmiot w kamerze

  - możesz przesuwać przedmiot przed nieruchomą kamerą lub

  - przesuwać kamerę przed nieruchomym przedmiotem.

  Wybierz krzywę

  1
  2
  3

  1

  Po dokonaniu ustawień, naciśnij na przycisk nagrywania i zacznij przygodę!

  2

  Do wybrania krzywej po prostu naciśnij na jej miniaturkę.

  3

  Naciśnij na miniaturkę "Nowy" do wytworzenia nowej krzywej. Czynność ta otworzy okno edycji. Znajdź "Edycja Krzywej"

  Opcje gry

  Przed rozpoczęciem gry, należy ją ustawić przy pomocą następujących funkcji.

  1
  2
  3
  !

  1

  Ustaw prędkość

  Wolny

  Normalny

  Szybki

  2

  Ustaw kierunek ruchu

  !

  UWAGA: Kropka wskazująca pozycję pokazuje aktualne umiejscowienie twojego obiektu. Możesz wybrać jeden z poniższych trybów

  Bliżej-Dalej

  Poziomy

  Pionowy

  Rotacja

  3

  Opcjonalnie, możesz tu wpisać swoje imię. Twoje imię znajdzie się w tabeli wyników, w holu zwyciężców. Wprowadzenie imienia może być szczególne użyteczne, gdy kilka zawodników zamierza wykonać to samo zadanie i chcieliby porównać swoje wyniki.

  Kalibracja rozmiaru i odległości

  Aby oś Y miał rzeczywiste wartości, musisz skalibrować rozmiar i/lub odległość

  1

  1

  Naciśnij przycisk, aby włączyć tryb kalibracji rozmiaru i odległosci. Kreator przeprowadzi Cię przez proces kalibracji.

  Kalibracja przestrzeni ruchu

  Po wybraniu przedmiotu do śledzenia, musisz dokonać kalibrację obszaru ruchu, by upewnić się, że ruch przedmiotu może osiągnąć najwyższe i najniższe wartości twojej krzywej. Po kalibracji, możesz uzyć Wyzwanie Graficzne ilekroć chcesz pod warunkiem, że umieszczenie kamery i śledzonego przedmiotu względem siebie jest takie same jak podczas kalibracji.

  Kiedy kalibracja się rozpocznie, zobaczysz krzywę przedstawiającą ruch przedmiotu w prawym panelu. Porusz przedmiotem w górę-w dół, w prawo-w lewo, bliżej-dalej lub obróć (zależnie od wybranego trybu śledzenia) w celu zarejestrowania najwyższych i najniższych wartości do których krzywa musi się dostosować.

  1
  !
  min
  max

  1

  Naciśnij przycisk kalibracji znajdujący się na dolnym pasku

  Zagraj w wyzwanie

  Po dokonaniu ustawień, naciśnij na przycisk nagrywania i zacznij przygodę!

  Po wciśnięciu start, licznik zacznie odliczać od 5. Kiedy dopasowanie się rozpocznie, pionowa przerywana linia będzie pokazywała upływający czas na krzywej. Twoim celem jest dopasowanie swojej linii do krzywej tak blisko jak tylko się da. Twój wynik będzie pokazywany przez cały czas.

  Wyniki

  1
  2
  3
  4

  1

  Naciśnij na przycisk "Nagrywanie" do rozpoczęcia nowego wyzwania z tymi samymi ustawieniami.

  2

  Naciśnij na przycisk "Wyniki" do wyświetlenia ostatnich wyników sesji.

  3

  Tabela wyników pozwoli Ci sprawdzić ostatnie wyniki sesji.

  4

  Wybrana krzywa zostanie highlighted.

  Edycja krzywej

  1
  1
  1
  2
  3
  4
  5

  1

  Aby zmienić kształt krzywej, przesuń jej punkty w pionie.

  2

  Użyj przyciski Dodaj punkty/Usuń punkty do określenia nowych punktów krzywej. UWAGA: im więcej punktów, tym bardziej skomplikowane krzywe mogą być stworzone.

  3

  Wygładź wykres w celu wycięcia ostrych zakrętów.

  4

  Ustaw czas trwania twoje gry. Uwaga: Czas trwania wraz liczbą określonych punktów wpłynie na prędkość twojej gry.

  5

  Zapisz swoje wyzwanie. Zapisana krzywa wyświetli się w miniaturkach.

  załącznik 

  Marker dla Wyzwania Graficznego

  Proszę nie wycinaj kształtu, ponieważ białe tło będzie Ci potrzebne do trzymania markera.

  Added to your cart.