Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Edukacyjne oprogramowanie

Program Euklides do redagowania zadań z zakresu geometrii płaskiej ułatwia proste, szybkie i dokładne rozwiązanie różnych zadań konstrukcyjnych. Podczas digitalnego redagowania zadań z geometrii można poruszać poszczególnymi elementami konstrukcji przy zachowaniu ich wzajemnych relacji. W ten sposób z łatwością można znaleźć i zaprezentować granice konstrukcji geometrycznych.

Zakupy Pobierz i wypróbuj bezpłatnie.

Przejrzysta konstrukcja

Konstruowane obiekty można pokazać w różnych kolorach i liniami w różnym stylu, każdy z obiektów może być ukryty lub widoczny. Linie pomocnicze, mniej istotne z punktu widzenia ostatecznego wyniku, mogą być ukryte jednym kliknięciem.

Do obiektów (punktów, linii prostych...) mogą być przyporządkowane etykiety, w których można zapisać notatki, z ich pomocą mogą być pokazane dynamiczne parametry (np. punkt, współrzędne, długość odcinka) obiektów. Etykiety poszczególnych obiektów mogą być włączone lub wyłączone.

Podstawowe lub złożone

Program korzysta z dobrze znanych sześciu euklidesowych podstawowych kroków konstrukcyjnych. Stosując je krok po kroku można wykonać poszczególne zadania. Oprócz podstawowych kroków konstrukcyjnych do dyspozycji jest kilka tuzinów często stosowanych i złożonych kroków konstrukcyjnych (np. prostopadła na punkt środkowy, konstruowanie stycznych z podstawowych obiektów). Program jest w stanie wykonać wszystkie podstawowe transformacje z geometrii płaskiej (rzutowanie w stosunku do osi i punktu środkowego, przesunięcie, obracanie, rzut, inwersja).

Konstrukcje

Elementem rozwiązania każdego z zadań konstrukcyjnych jest dokładny opis poszczególnych kroków konstrukcji, na podstawie których proces powstawania i wynik ostateczny może być reprodukowany. Możliwe jest pojedyncze odtwarzanie poszczególnych kroków działania dzięki czemu widoczny będzie nie tylko efekt ostateczny pracy, ale także wszystkie kroki, które nas do niego doprowadziły.

W ramach aplikacji można także tworzyć makra (własne, złożone serie akcji), które mogą być wykorzystane podczas późniejszych prac konstrukcyjnych.

Tworzenie animowanych linii śladowych

Pokazanie przebiegu punktu wyjściowego przygotowywanej konstrukcji po danej linii krzywej pozwala na obrazowanie orbity pochodzącego z niej punktu. Przy pomocy linii śladowej składającej się z punktów tworzących elipsę można skonstruować pełną krzywą elipsy. Program pokazuje przebieg punktu i zmiany całej konstrukcji w formie ruchomej animacji pokazując równocześnie wszystkie fazy, z odtwarzaniem tam i z powrotem oraz klatka po klatce.

Parametry animacji (ilość faz, prędkość, kierunek i inne właściwości) mogą być kalibrowane a gotowa animacja może zostać zapisana.

Added to your cart.