Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Máme ešte nejakú budúcnosť?

Máme ešte nejakú budúcnosť?

Predstavte si mesto budúcnosti!

Prírodopis

Autor: Iván Zsuzsanna

Lektor: Kissné Gera Ágnes

Kľúčové slová

, budúcnosť, udržateľný rozvoj, Cesta v čase, Vodovodná sieť, C₄H₁₀O, Inžinierske siete, čas, populácie, Zem, ochrana životného prostredia, TV spot, odpad, recyklácia, vynález, plánovanie, Zdravotný stav, Vzdelávanie, nákup, športové, verejná doprava, projekt, obrázkový seriál, príroda štúdie, ekológia, biológia

Súvisiace extra

Súvisiace extra

Boli časy, keď...

Väčšina z nás má blízky vzťah k svojmu bydlisku. Zmeny môžeme zaznamenať hoci aj každý deň.

Ešte je čas...

Musíme žiť tak, aby aj naši potomkovia mohli žiť a zachovali sme pre nich podmienky nevyhnutné pre život.

Máme čas pomôcť iným?

Musíme sa naučiť, ako byť pozornými jeden k druhému; spoznať rôzne, skutočné životné situácie a ich príčiny.

Oni mali čas aj na to...

Zoznámte sa s minulosťou a tradíciami vzdelávania!

Ukážte, že dokážete presvedčiť svoju rodinu!

Každý je zodpovedný za úsporu energie, lebo spotreba energie obyvateľov Zeme rastie v takej miere, ktorá presahuje možnosti našej Zeme.

Ukážte, že dokážete spolupracovať!

Iba spoločenstvá dokážu uskutočniť významné zmeny, ktoré zabezpečia udržateľný rozvoj.

Ukážte, že sa dokážete postarať o zmenu!

Naše telesné a duševné zdravie, ako aj vnútorná harmónia určujú náš vzťah s vonkajším prostredím.

Ukážte, aký je svet úžasný!

Objavte v tomto projekte krásu a rozmanitosť prírody!

Ukážte, ako bude vyzerať život dieťaťa o 50 rokov!

Zamyslite sa nad tým, aký dopad môžu mať terajšie prírodné, environmentálne, ekonomické a technické zmeny na našu budúcnosť!

Ako možno využiť slnečné lúče?

Táto lekcia vám predstaví, ako možno využiť slnečnú energiu.

Ako možno využiť veternú energiu?

Táto lekcia vám predstaví, ako možno využiť veternú energiu.

Ako využívame slnečnú energiu?

Táto lekcia vám predstaví možnosti využitia slnečnej energie.

Má vietor energiu?

Toto učivo vám predstaví staré a moderné spôsoby využívania veternej energie.

Obmedzte množstvo odpadu!

Ľudia produkujú stále väčšie množstvo odpadu. Zmena v našom životnom štýle by mohla významne znížiť množstvo odpadu produkovaného v domácnostiach.

Používateľská príručka

V tejto príručke sa dozviete, aký majú význam a možnosti použitia ikony, ktoré sa nachádzajú v digitálnych lekciách.

Slnko ako zdroj energie

V tejto lekcii získate poznatky o Slnku a využívaní slnečnej energie.

Tok materiálu a energie v domácnostiach

Dom alebo byt je ako živý organizmus: medzi nimi a ich okolím prebieha neustála výmena materiálu a energie.

Added to your cart.