Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Čo bude s nami?

Nájdime riešenie na globálne environmentálne problémy!

Zem, náš domov

Táto lekcia vám predstaví povrch a kontinenty na Zemi.

Ako vzniká mapa?

V tejto lekcii si vysvetlíme nasledujúce pojmy: pôdorys, mapa a mierka.

Vtáky vo vode a na pobreží

Táto lekcia vám predstaví vtáky, ktoré sa najčastejšie objavujú na pobrežiach.

Článkonožce vo vode

Článkonožce nájdeme na brehu, na vodnej hladine, ako aj pod vodou.

Ukážte, že sa dokážete postarať o zmenu!

Naše telesné a duševné zdravie, ako aj vnútorná harmónia určujú náš vzťah s vonkajším prostredím.

Ukážte, že dokážete presvedčiť svoju rodinu!

Každý je zodpovedný za úsporu energie, lebo spotreba energie obyvateľov Zeme rastie v takej miere, ktorá presahuje možnosti našej Zeme.

Ukážte, ako bude vyzerať život dieťaťa o 50 rokov!

Zamyslite sa nad tým, aký dopad môžu mať terajšie prírodné, environmentálne, ekonomické a technické zmeny na našu budúcnosť!

V krajine boha slnka

Táto digitálna lekcia vám predstaví pestrú kultúru inkskej civilizácie.

Boli časy, keď...

Väčšina z nás má blízky vzťah k svojmu bydlisku. Zmeny môžeme zaznamenať hoci aj každý deň.

Ešte je čas...

Musíme žiť tak, aby aj naši potomkovia mohli žiť a zachovali sme pre nich podmienky nevyhnutné pre život.

Ukážte, že dokážete spolupracovať!

Iba spoločenstvá dokážu uskutočniť významné zmeny, ktoré zabezpečia udržateľný rozvoj.

Máme čas pomôcť iným?

Musíme sa naučiť, ako byť pozornými jeden k druhému; spoznať rôzne, skutočné životné situácie a ich príčiny.

Added to your cart.