Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Látky v tabakovom dyme

Nefajčite! Toto video ukazuje, čo sa deje v pľúcach počas fajčenia.

Doma vyrobený kompas

Vyrobme si kompas pomocou niekoľkých jednoduchých prvkov

Endotermická reakcia

Hydroxid bárnatý reaguje s dusičnanom amónnym, pričom absorbujú teplo zo svojho prostredia.

Parná turbína

Pomocou nápojovej plechovky, vody a Bunsenovho kahana môžeme pripraviť špeciálnu parnú turbínu.

Zápalková raketa

Pomocou zápalky a alobalu si môžete vyrobiť malú raketu.

Svetelný reflex zrenice

Pri silnom svetle sa zrenica zúži a pri slabom svetle sa rozšíri.

Ovocná batéria

Pozrite si, ako niekoľko citrónov môže vyrobiť elektrinu.

Uhasenie sviečky pomocou oxidu uhličitého

V nasledujúcom pokuse vyrobíme z octu a prášku do pečiva oxid uhličitý.

Patelárny reflex

Ak klepneme na šľachu pod jabĺčkom, natiahne sa stehnový napínač.

Zmena v počte nádychov pri záťaži

Aj v prípade tela v dobrej kondícii sa počet nádychov za jednotku času zdvojnásobí aj pri menšej fyzickej záťaži.

Čo tvorí lišajníky?

Ložiská tvorené hubovými vláknami a riasami pod svetelným mikroskopom pri stonásobnom zväčšení.

Lokalizácia zvuku

Lokalizácia zvuku hrá dôležitú úlohu pri orientácii. Zvuk zachytí najskôr to ucho, ktoré je bližšie k danému zdroju zvuku.

Vplyv zmeny tlaku na chemickú rovnováhu

Skúmanie rozpusteného oxidu uhličitého vo fľaši so sýtenou vodou.

Added to your cart.