Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Látky v tabakovom dyme

Nefajčite! Toto video ukazuje, čo sa deje v pľúcach počas fajčenia.

Doma vyrobený kompas

Vyrobme si kompas pomocou niekoľkých jednoduchých prvkov

Endotermická reakcia

Hydroxid bárnatý reaguje s dusičnanom amónnym, pričom absorbujú teplo zo svojho prostredia.

Parná turbína

Pomocou nápojovej plechovky, vody a Bunsenovho kahana môžeme pripraviť špeciálnu parnú turbínu.

Zápalková raketa

Pomocou zápalky a alobalu si môžete vyrobiť malú raketu.

Svetelný reflex zrenice

Pri silnom svetle sa zrenica zúži a pri slabom svetle sa rozšíri.

Ovocná batéria

Pozrite si, ako niekoľko citrónov môže vyrobiť elektrinu.

Patelárny reflex

Ak klepneme na šľachu pod jabĺčkom, natiahne sa stehnový napínač.

Uhasenie sviečky pomocou oxidu uhličitého

V nasledujúcom pokuse vyrobíme z octu a prášku do pečiva oxid uhličitý.

Vplyv zmeny tlaku na chemickú rovnováhu

Skúmanie rozpusteného oxidu uhličitého vo fľaši so sýtenou vodou.

Čo tvorí lišajníky?

Ložiská tvorené hubovými vláknami a riasami pod svetelným mikroskopom pri stonásobnom zväčšení.

Zmena v počte nádychov pri záťaži

Aj v prípade tela v dobrej kondícii sa počet nádychov za jednotku času zdvojnásobí aj pri menšej fyzickej záťaži.

Added to your cart.