Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Hracia kocka

Viac ako 40 rozličných hracích kociek na precvičenie rôznych predmetov.

Karty so slovami

Zbierka kariet so slovami so vzorovými vetami a priradením slovného druhu.

Rukopis

Rukopis s obyčajným písmom alebo kurzívou, z textu písaného na klávesnici.

Dekódovanie

Prezentácia rôznych techník znakovej komunikácie (Braillovo písmo, posunková reč, vlajkové signály,......

Usporiadanie písmen

Nastavenie poradia učenia sa písmen a vyznačiť aktuálne preberané písmeno.

Kladivo

Uhádni, dokedy máš búchať kladivom! Vykladaj slová, počítaj!

Súvisiace nástroje a hry

Videoknižnica

Kategorizovaná videostena s rozprávkami, zaujímavými pokusmi a ukážkami filmov.

Dotazník

Jednoduchý dotazník s textom a obrázkami, s jednou alebo viacerými správnymi odpoveďami.

Obrázkové karty

Šestnásť balíčkov obrázkových kariet s rôznymi témami, s možnosťou vytiahnutia obrázku.

Karty

Vytváranie textových a obrázkových kariet rýchlo a jednoducho.

Kalendár

Kalendár na každý deň, v ktorom sú uvedené dôležité a zaujímavé výročia viažuce sa k jednotlivým dňom.

Stroj času

Prehľad osôb a udalostí v dynamickej chronológii a spojitosti.

Kvíz

Kvízová hra s 12 tematickými okruhmi a zvyšujúcim sa stupňom náročnosti.

Added to your cart.