Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

S pomočjo programa Euklides za ravninsko geometrijo se enostavno, hitro in natančno rešijo različne naloge načrtovanja. Pri digitalnem geometrijskem načrtovanju se lahko elementi premikajo, medtem ko ostanejo izhodiščni odnosi nespremenjeni. Tako zlahka najdemo in prikažemo mejne primere načrtovanja.

Nakup Prenesite in preizkusite brezplačno.

Jasno načrtovanje

Načrtovane objekte je mogoče prikazati z različnimi barvami in slogi črt, posamezni objekti se lahko izklopijo ali prikažejo. Pomožne črte, ki pri končnem izdelku niso potrebne, se lahko z enim klikom skrijejo.

Geometrijskim objektom (točke, premice ...) se lahko doda oznake, vanje pa vpisuje opombe oziroma dinamične parametre objekta (npr. koordinate točke, dolžina daljice). Oznake posameznih objektov je možno vklopiti ali izklopiti.

Osnovna ali kompleksna

Program temelji na šestih osnovnih evklidskih korakih načrtovanja, z njihovo zaporedno uporabo se rešuje posamezna naloga. Poleg osnovnih korakov je na razpolago več deset pogosto rabljenih in kompleksnih korakov načrtovanja (npr. načrtovanje simetrale daljice, načrtovanje tangente na osnovni objekt). Program je sposoben izvesti vse osnovne ravninske geometrijske transformacije (zrcaljenje skozi premico in točko, premik, vrtenje, projekcija, inverzija).

Koraki načrtovanja

K rešitvam posameznih nalog načrtovanja spada tudi opis korakov načrtovanja, na podlagi katerega se lahko prikažeta postopek in rešitev. Koraki načrtovanja se lahko prikažejo posamično, kar omogoča opazovanje korakov, ki privedejo do rešitve.

Program omogoča pripravo makrov (lastnih kompleksnih korakov načrtovanja), ki se lahko shranijo in uporabijo pri prihodnjih načrtovalnih nalogah.

Animirana sled

Pri izdelani konstrukciji se na dani krivulji lahko prikaže pot iz izhodiščne točke do točke, ki iz nje izhaja. Iz točk, ki tvorijo elipso, se s pomočjo sledi izriše celotna krivulja elipse. Program prikazuje gibanje točke in spremembo celotne konstrukcije kot animacijo, tudi s hkratnim prikazom faz, zavrtenjem naprej in nazaj ter s kockanjem.

Parametri animacije (število, hitrost in druge lastnosti faz) se lahko kalibrirajo, dokončana animacija se lahko shrani.

Added to your cart.