Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Образовни софтвери

Euklides конструкцијским софтвером геометрије у равни се једноставно, брзо и тачно решавају различити конструкцијски задаци. Приликом дигиталног геометријског конструисања елементи се могу померити тако да њихови услови порекла остају. Тако се могу лако наћи и приказати граничне ситуације конструисања.

Куповина Преузмите и користите бесплатно!

Прегледно уређивање

Уређени објекти се могу приказати са различитим бојама и различитим стиловима линија, било који објекат се може искључити или приказати. Помоћне линије које из аспекта коначног резултата нису неопходни могу се сакрити једним кликом.

Уз објекте (тачке, праве ...) се могу доделити ознаке, у које се могу уписати коментари, односно уз њихов помоћ се могу приказати динамични параметри објекта (нпр. координате тачке, дужина одељка). Ознаци свих објекта се могу искључити и укључити.

Основни или сложени

Основу програма чине шест основних конструкцијских корака еуклидске геометрије, задаци се могу направити користећи низ ових корака. Осим основних конструкцијских корака, доступни су више десетина често коришћених и сложених конструкцијских корака (нпр. пресек одсека нормалом, конструкција тангенте из основног објекта). Програм може извести све основне геометријске трансформације у равни (осна и централна симетрија, транслација, ротација, пројекција, инверзија).

Кораци уређивања

За потпуно решавање неког задатка потребан је и опис конструкцијских корака, на основу којег је могуће репродукција процеса и резултата. Конструкцијски кораци се појединачно могу репродуковати, на тај начин се може видети не само резултат конструисања, већ и кораци преко којих се може стићи до решења.

У програму се могу направити и макрои (сопствени комплексни кораци конструисања), који се могу поново користити код каснијих конструкцијских радова.

Анимирани траг

Уколико се полазна тачка завршене конструкције помера дуж дате кривине, показаће путање тачке изведене из ње. Уз помоћ трага из тачака које чине елипсу може се исцртати цела кривина елипсе. Пограм ће показати кретање тачке и промене целог конструисања са кретајућом анимацијом, чак и са истовременим приказивањем фаза, премотавањем напред или уназад и показивањем по коцкама.

Параметри анимације (број фаза, брзина, смер и остале особине) се могу калибрирати, а готова анимација се може сачувати.

Added to your cart.