Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Euler3D конструкцијски софтвер просторне геометрије осим илустрације различитих просторних форми и површина даје могућност и за конструкцију, обезбеђујући висок ниво математичке контроле. (филтрирање самопресека, испитивање преламање равни, резање конкавних многоугла на троуглове).

Куповина Преузмите и користите бесплатно!

Просторни координатни систем

Највећа јединица управљање подацима програма је пројекат. Форме у пројекту се могу дефинисати са теменима, ивицама и страницама. Темени се одређују са координатама (X, Y, Z), ивице се одређују са почетном и завршном тачком а странице се одређују са набрајањем темена које их дифинишу. Поред коришћење нумеричких вредности координата могу се користити и константи, које је корисник уметнуо у пројекат и на које се може позивати са одеређеним словима (словима енглеске абецеде).

Сопствени приказ

Да би се приликом испитивања форми олакшала прегледност уз темена, ивица и страница се могу доделити посебне фолије, које се по жељи могу укључити и искључити. Темени, ивице и странице осим основних редних бројева могу се означити и са ознакама, који се ради одговарајућег приказивања могу и искључити. Програм приказује тела у перспективној и аксонометричној (ортогоналној) пројекцији. За реалистични приказ имамо два извора светла, које се могу фиксирати у датој тачки или се могу подесити да прате кретање камере.

Просторне трансформације

Рефлексија равни, транслација, ротација око осе и стезање дуж осе, изведене чак и по реду као производ трансформације. Уз помоћ подесивања одговарајућих параметра се могу вршити и сложеније трансформације, као што су нпр. ротација тела око произвољне ивице или рефлексија равни.

Уз помоћ трансформација лакше се могу и полиедри извести, јер се не морају сва темена одредити координатама, већ након одређивања првих неколико темена могу се исте рефлексирати или ротирати, а координате нових темена ће аутоматски израчунати софтвер.

Уграђене апликације

Програм омогућава израду осно симетричних форми, као што су нпр. купа и лопта. Осим тога постоји могућност за израду дуала коришћењем поларности кугле. Израдом анимације, сложени просторни односи (нпр. извођење запремине тетраедра) ће постати јаснији. Највећа врлина програма је способност комуникације са различитим математичким софтверима (Мепл, Математика). Израђене форме се могу експортовати у бројним формама, а из неких типа фајлова постоји могућност за читавање података.

Added to your cart.