Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Med Euler3D, konstruktionsprogramvaran för rymdgeometri, kan du inte bara visa rymdgeometriska figurer och ytor utan även redigera dessa objekt med hög matematisk kontroll (filtrering av genomskärningar, brytningskontroll, uppdelning av konkava polygoner i trianglar).

Köp Ladda ned och testa gratis

Tredimensionellt koordinatsystem

Programmets största dataenhet är projektet. Figurerna i projektet definieras av sina hörn, kanter och sidor. Hörnen definieras av sina koordinater (X, Y, Z), kanterna definieras genom att ange start- och slutpunkt, medan sidor definieras genom att ange hörnen. Förutom att använda numeriska koordinatvärden kan användaren använda konstanter som tidigare importerats till projektet (och som definieras av bokstäverna i det engelska alfabetet).

Anpassad version

För att underlätta översiktligheten hos ett objekt kan du tilldela hörnen, kanterna och sidorna olika genomskinliga lager. Dessa lager kan aktiveras/inaktiveras. Utöver standardnumreringen kan även etiketter, som också kan aktiveras/inaktiveras efter behov, läggas till hörnen, kanterna och sidorna. Programmet använder perspektiv- och axonometrisk (ortogonal) projektion för att visa objekten. Två ljuskällor ger ett realistiskt utseende. Dessa kan fästas på en given punkt eller kan ställas in så att de följer kamerans rörelser.

Tredimensionella transformationer

Reflektion, translation, rotation eller skalning kan ske stegvis, som ett resultat av flera transformationer. När du ställer in parametrarna kan du även genomföra komplexa transformationer, till exempel rotation runt en vald kant, eller reflektion av en sida.

Med hjälp av transformationer kan man snabbare bygga upp en polyeder, eftersom hörnens koordinater inte behöver anges var för sig. Genom reflektion, translation eller rotation av de första specificerade hörnen beräknar programvaran automatiskt koordinaterna för de andra hörnen.

Inbyggda applikationer

Med Euler3D kan du skapa rotationskroppar, t.ex. koner eller klot. Du kan även skapa dualer genom att ange klotets polaritet. Med hjälp av animationerna kan du visa komplexa spatiala förbindelser (t.ex. härledning av en tetraederns volym) på ett mer begripligt sätt. En av programmets största styrkor är dess kompatibilitet med andra matematiska program (Maple, Mathematica). De färdiga figurerna kan exporteras i flera format, och vissa filtyper möjliggör även läsning av data.

Added to your cart.