Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Undervisningsprogram

En mängd olika geometriövningar kan lösas enkelt, exakt och snabbt med hjälp av Euklides, konstruktionsprogramvaran för plangeometri. Vid digital konstruktion är delar av figuren flyttbara, medan relationerna förblir konstanta. Gränserna för den geometriska konstruktionen är således lätt att hitta och illustrera.

Köp Ladda ned och testa gratis

Tydlig konstruktion

Alla konstruerade objekt som ritats med olika färger och linjeformat kan visas eller döljas. Stödlinjer utan väsentlig funktion för resultatet kan döljas med ett klick.

Du kan sätta etiketter med kommentarer på geometriska objekt (punkter, linjer, m.m.) eller visa dynamiska objektparametrar (exempelvis punktkoordinater, linjens längd). Etiketterna kan aktiveras/inaktiveras för varje objekt.

Enkel eller avancerad

Programmet är baserat på de sex grundläggande euklidiska konstruktionsstegen. Med hjälp av en serie av dessa kan du lösa uppgifterna. Förutom de grundläggande konstruktionsstegen finns det flera standard konstruktionssteg och avancerade konstruktionssteg som också kan tillämpas (t.ex. mittpunktsnormalen, konstruktion av tangenter från grundföremål). Programmet kan utföra alla grundläggande geometriska omvandlingar (reflektion, skalning, translation, rotation, projektion).

Konstruktion

Beskrivningen av de steg som används till att reproducera processen och resultatet är en del av den kompletta lösningen. Konstruktionsstegen kan spelas upp ett efter ett, vilket gör att inte bara resultatet visas, utan även vilka steg som har tillämpats för att lösa uppgiften.

Programmet gör det möjligt att skapa makron (specifika
konstruktionssteg) som kan sparas och användas för framtida
projekt.

Animerat spår

Genom att köra startpunkten för en färdig konstruktion längs en given kurva kan du visa banan för en punkt som härrörs från denna punkt. Med hjälp av spårningsfunktionen kan du rita en hel ellips ritas med hjälp av en rad fasta punkter. Programmet visar punktens rörelse och konstruktionens omvandling i en animation genom att visa faserna samtidigt och spela upp dem fram och tillbaka samt som rutmönster.

Animationens parametrar (antal faser, hastighet, riktning och andra variabler) kan ändras och den färdiga animationen kan sparas.

Added to your cart.