ตระกร้าสินค้าว่างเปล่า

ร้านค้า

จำนวน: 0

รวม: 0,00

ฉันต้องการใบอนุญาตใด?

ด้วยเนื้อหาทางการศึกษาอินเทอร์แอคทีฟ (เชิงโต้ตอบ) ที่น่าสนใจและเป็นที่ชื่นชอบ และซอฟต์แวร์ mozaBook นำเสนอในชั้นเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้สอนสามารถ ทำให้บทเรียนของพวกเขาน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น, มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงช่วยเพิ่มและรักษาความสนใจของผู้เรียน คลังเก็บไฟล์สื่อของเรามีสื่อ 3D มากถึง 1200 รายการ, วิดีโอเพื่อการศึกษานับร้อยและ 120 แอปพลิเคชั่นที่น่าสนใจสำหรับการพัฒนาทักษะ, การฝึกฝนและการทดลองเสมือนจริงที่ออกแบบมาเพื่อช่วยงานครูผู้สอนในชั้นเรียน
ผลิตภัณฑ์ใดที่ฉันต้องการหาก ...
 • ห้องเรียนมีอุปกรณ์พร้อมทั้งกระดานเชิงโต้ตอบ การแสดงผลเชิงโต้ตอบหรือโปรเจ็คเตอร์
 • ฉันอยากใช้เนื้อหาเชิงโต้ตอบและแอปพลิเคชันในห้องเรียน
 • ฉันอยากสร้าง ใช้และบันทึกพรีเซนเทชั่นและเอกสารงานสำหรับห้องเรียน
 • mozaBook สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งใบอนุญาตใช้งานนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ ในห้องเรียน. ซึ่งหนึ่งสิทธิ์ใช้งานสามารถใช้บนกระดานอัจฉริยะแบบโต้ตอบได้หนึ่งเครื่องและในคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเพื่อ เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนที่บ้าน
 • ผู้ใช้งานประจำเครื่องหลายคนสามารถสร้างขึ้นในโปรแกรมเพื่อให้ ครูผู้สอนทั้งหมดในห้องเรียนสามารถใช้โปรแกรมได้ , แต่ทุกคนเห็นเนื้อหาของตนเองเท่านั้น
 • เป็นการให้สิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาแบบโต้ตอบในที่เก็บไฟล์สื่อและแอปพลิเคชันการศึกษาในโปรแกรมสำหรับผู้ใช้ทุกคน
 • สร้างตำราแบบโต้ตอบของคุณเองและการนำเสนอที่มีภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหว (แบบฝึกหัด) แล้วซิงโครไนซ์หนังสือเหล่านั้นกับคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ในสถานศึกษา ซึ่งด้วยวิธีนี้คุณจะสามารถใช้เนื้อหาล่าสุดได้เสมอ
 • แชร์ เนื้อหาที่คุณสร้างกับผู้สอนคนอื่นหรือกับผู้เรียนของคุณ
 • ในเวอร์ชันหลายภาษา- MULTILANG เนื้อหาแบบโต้ตอบและซอฟต์แวร์มีพร้อมใช้งาน 35 ภาษา
 • ห้องเรียนมีอุปกรณ์พร้อมทั้งกระดานเชิงโต้ตอบ การแสดงผลเชิงโต้ตอบหรือโปรเจ็คเตอร์
 • ฉันอยากใช้เนื้อหาเชิงโต้ตอบและแอปพลิเคชันในห้องเรียน
 • ฉันอยากสร้าง ใช้และบันทึกพรีเซนเทชั่นและเอกสารงานสำหรับห้องเรียน
 • ฉันอยากตั้งเอกสารงานที่ฉันสร้างเป็นการบ้านให้นักเรียนของฉัน
 • นักเรียนของฉันสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตที่บ้าน (หรือในห้องสมุด)
 • สำหรับกิจกรรมในห้องเรียน คุณต้องมีลิขสิทธิ์ mozaBook CLASSROOM ที่อธิบายข้างบน
 • สร้าง เอกสารงานเชิงโต้ตอบ ที่คุณสามารถ ใช้เป็นการบ้าน สำหรับนักเรียนของคุณและแชร์กับพวกเขาเป็นพรีเซนเทชั่นที่คุณสร้างในโปรแกรม
 • หากนักเรียนมี mozaWeb PREMIUM พวกเขาสามารถทำการบ้านที่ได้รับมอบหมายออนไลน์และเข้าดูพรีเซนเทชั่นที่ได้รับการแชร์โดยไม่ต้องติดตั้งซอร์ฟแวร์เพิ่มเติม
 • นักเรียนก็สามารถซื้อการเป็นสมาชิก mozaWeb PREMIUM ส่วนบุคคลได้แต่มัน คุ้มค่ากว่า หากห้องเรียนซื้อเป็น แพ็ค
 • ห้องเรียนมีอุปกรณ์พร้อมทั้งกระดานเชิงโต้ตอบ การแสดงผลเชิงโต้ตอบหรือโปรเจ็คเตอร์
 • ฉันอยากใช้เนื้อหาเชิงโต้ตอบและแอปพลิเคชันในห้องเรียน
 • ฉันอยากสร้าง ใช้และบันทึกพรีเซนเทชั่นและเอกสารงานสำหรับห้องเรียน
 • นักเรียนทุกคนในห้องเรียนมีแท็บเล็ต Android หรือ iOS
 • ฉันต้องการส่งภาพ,แอปพลิเคชันแบบโต้ตอบ, ข้อความและใบงานไปยังแท็บเล็ตของผู้เรียนในระหว่างชั้นเรียนและทำงานร่วมกันกับพวกเขาในชั้นเรียน
 • สำหรับกิจกรรมในห้องเรียน คุณต้องมีลิขสิทธิ์ mozaBook CLASSROOM ที่อธิบายข้างบน
 • เริ่มต้นใช้ classwork ใน mozaBook ซึ่งคุณสามารถส่งหน้าเว็บของหนังสือเรียน, ภาพ, วิดีโอและใบงานแบบโต้ตอบโดยตรงไปยังอุปกรณ์ของผู้เรียนได้โดยตรง
 • ตรวจสอบว่าผู้เรียนทำใบงานเสร็จแล้วและตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่
 • ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ mozaBookบนแท็บเล็ตระบบ Android หรือ iOS ได้ฟรี
 • ในการเชื่อมต่อ mozaBook ของผู้สอนและเข้าร่วมในชั้นเรียน ผู้เรียนจะต้องลงชื่อสมัครสมาชิก mozaWeb PREMIUM บนแท็บเล็ต
 • นักเรียนก็สามารถซื้อการเป็นสมาชิก mozaWeb PREMIUM ส่วนบุคคลได้แต่มัน คุ้มค่ากว่า หากห้องเรียนซื้อเป็น แพ็ค
 • ห้องเรียนมีอุปกรณ์พร้อมทั้งกระดานเชิงโต้ตอบ การแสดงผลเชิงโต้ตอบหรือโปรเจ็คเตอร์
 • ฉันอยากใช้เนื้อหาเชิงโต้ตอบและแอปพลิเคชันในห้องเรียน
 • ฉันอยากสร้าง ใช้และบันทึกพรีเซนเทชั่นและเอกสารงานสำหรับห้องเรียน
 • นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนมีแท็บเล็ต Windows หรือห้องปฏิบัติการที่ฉันสอนติดตั้ง Windows PC
 • ฉันต้องการส่งภาพ,แอปพลิเคชันแบบโต้ตอบ, ข้อความและใบงานไปยังแท็บเล็ตของผู้เรียนในระหว่างชั้นเรียนและทำงานร่วมกันกับพวกเขาในชั้นเรียน
 • สำหรับกิจกรรมในห้องเรียน คุณต้องมีลิขสิทธิ์ mozaBook CLASSROOM ที่อธิบายข้างบน
 • เริ่มต้นใช้ classwork ใน mozaBook ซึ่งคุณสามารถส่งหน้าเว็บของหนังสือเรียน, ภาพ, วิดีโอและใบงานแบบโต้ตอบโดยตรงไปยังอุปกรณ์ของผู้เรียนได้โดยตรง
 • ตรวจสอบว่าผู้เรียนทำใบงานเสร็จแล้วและตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่
 • ในช่วงกิจกรรมในหน้า classwork เนื้อหาทั้งหมดในโปรแกรมที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ของผู้สอนสามารถแชร์กับผู้เรียนได้ ผู้สอนสามารถควบคุมห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้เรียนสามารถทำงานกับเนื้อหาที่แบ่งปันกับพวกเขาได้เท่านั้น
 • ผู้เรียนจะต้องมีmozaBook STUDENT ใบอนุญาตการใช้งานในคอมพิวเตอร์ของพวกเขาเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
 • ในคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการหรือแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Windows ของผู้เรียน, ผู้เรียนสามารถทำงานจากซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชันเดียวกับซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ของผู้สอน
 • ห้องเรียนสามารถซื้อลิขสิทธิ์ แพ็ค mozaBook STUDENT
เปรียบเทียบ
mozaBook
CLASSROOM
mozaWeb
PREMIUM
mozaBook
STUDENT

PC

เว็บ

PC, Tablet
เราแนะนำให้ใคร? สำหรับผู้สอนในชั้นเรียนใช้ สำหรับผู้เรียนเพื่อใช้ในบ้าน เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เข้าถึงเนื้อหา
เปิดหนังสือดิจิทัล HOME *
เปิดหนังสือดิจิทัล CLASSROOM *
การเปิดสิ่งพิมพ์/บทความในรูปแบบดิจิทัลโดยใช้รหัสในหนังสือเรียนที่พิมพ์ออกมา
เปิดเนื้อหาดิจิทัลที่แทรกลงในหนังสือ
การเปิดสื่อ 3D ในคลังเก็บไฟล์สื่อ
การเปิดวิดีโอในที่เก็บไฟล์สื่อ
การเปิดเครื่องมือและเกม
ข้อกำหนดของระบบ
สามารถใช้กับเบราว์เซอร์
ต้องติดตั้ง
มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจำนวนเท่าใดที่สามารถเรียกใช้พร้อมกันได้? 1 1 1 1
สามารถติดตั้งลิขสิทธิ์ mozaBook ในคอมพิวเตอร์ได้กี่เครื่อง? บนกระดานอัจฉริยะแบบโต้ตอบ หรือคอมพิวเตอร์ PC 1
ฟังก์ชั่นที่มี
พร้อมใช้งานในหลายภาษา เป็นทางเลือก
ใช้งานได้บนกระดานอัจฉริยะสัมผัสโต้ตอบ
ใช้งานในห้องเรียนพร้อมโปรเจคเตอร์
ฟังก์ชั่นสัมผัส
การจัดการห้องเรียน, ตั้งค่าการบ้าน
ฟังก์ชั่นโซเชี่ยล, การมอบหมายการบ้าน ด้วย mozaWeb PREMIUM
แชร์เนื้อหาปรับแต่ง
คุณสมบัตินำเข้าไฟล์ PDF และ PPT
ราคา / ปี (สำหรับออร์เดอร์ส่วนบุคคล) ส่วนบุคคล
33 300 Ft / ผู้สอน
ส่วนบุคคล
9 000 Ft / ผู้เรียน
-
ราคา / ปี (สำหรับออร์เดอร์โรงเรียนที่ซื้อจำนวนมาก) ในแพ็ค
22 860 Ft / ผู้สอน
ในแพ็ค
3 800 Ft / ผู้เรียน
ในแพ็ค
5 000 Ft / ผู้เรียน
* การสมัครสมาชิกและใบอนุญาตเปิดใช้งานไม่รวมการเข้าถึงหนังสือดิจิทัล หนังสือมีวางจำหน่ายแยกต่างหากในเว็บช็อปของเรา
ดาวน์โหลด
คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์การนำเสนอทางการศึกษาของ mozaBook ได้ และใช้งานแบบสมบูรณ์เต็มฟังก์ชั่นระหว่างช่วงทดลองใช้ ซึ่งเวอร์ชั่น Android และ iOS ของซอฟต์แวร์สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี เพื่อทดลองใช้ตัวเลือกสำหรับการเรียนรู้ออนไลน์ที่่บ้าน ให้สร้างบัญชีผู้ใช้ฟรี
Added to your cart.