ตระกร้าสินค้าว่างเปล่า

ร้านค้า

จำนวน: 0

รวม: 0,00


MS-4093D

Lower Primary - Multilingual Geographical Digital Atlas

แผนที่เชิงโต้ตอบสำหรับนักเรียนอายุ 8-12 ปี

Mozaik Education – 41 แผนที่ดิจิทัล

ภาษา:

เร็วๆ นี้:
2020
12 000 Ft
ชิ้น:

เนื้อหา

Astronomy and Cartography Skills

The Solar System

Europe

Europe – Physical Features, Hydrography and Mineral Resources Europe – Average Temperatures and Precipitation Europe – Political

Asia

Asia – Physical Features, Hydrography and Mineral Resources Asia – Average Temperatures and Precipitation Asia – Political

Africa

Africa – Physical Features, Hydrography and Mineral Resources Africa – Average Temperatures and Precipitation Africa – Political and Industrial

America

North and Central America – Physical Features, Hydrography and Mineral Resources North and Central America – Average Temperatures and Precipitation South America – Physical Features, Hydrography and Mineral Resources South America – Average Temperatures and Precipitation North and South America – Political and Industrial The United States of America

Australia

Australia and Oceania Australia and Oceania – Average Temperatures and Precipitation

Earth

Earth – Physical Features and Hydrography Earth – Average Temperatures and Precipitation Countries of the World The Polar Regions
Added to your cart.