ตระกร้าสินค้าว่างเปล่า

ร้านค้า

จำนวน: 0

รวม: 0,00

Rhythm box

Rhythm box

Simple polyphonic rhythms, with 'musical instruments' available to children.

Music

การพัฒนาทักษะ, ที่แนะนำ

โปรแกรม Flash

คำหลัก

listening to music, rhythm, bar, rhythm, musical instrument, drum, applause, cymbal, spoon, triangle, tambourine, stamp, metronome, tempo, tempo, time-signature, voice type, polyphonic

เครืองมือที่เกี่ยวข้อง

Added to your cart.