ตระกร้าสินค้าว่างเปล่า

ร้านค้า

จำนวน: 0

รวม: 0,00

Tangram

Tangram

An intriguing logic game originating from China. Includes lots of puzzles of various levels of difficulty.

Mathematics

การพัฒนาทักษะ, ที่แนะนำ

โปรแกรม Flash

คำหลัก

puzzle game, tangram, logic, shape, shape, triangle, square, parallelogram, sample, outline, game, shape

เครืองมือที่เกี่ยวข้อง

Added to your cart.