Ваш кошик порожній

Купити

Кількість: 0

Всього: 0,00

Ліцензійна Угода Кінцевого Користувача (ЛУКК)

Будь ласка, уважно прочитайте цю Угоду. Під час встановлення програмного забезпечення на своєму комп'ютері, Ви (як фізична особа, бізнес-організація або установа), іменоване в подальшому Кінцевим користувачем, приймає умови Угоди, і цією дією угода між нами вступає в силу.

Між Mozaik Education Ltd. (далі - "Mozaik") та Кінцевим Користувачем на Вміст Mozaik (наприклад, mozaBook, mozaWeb, mozaLog, mozaBook Editor, Euler3D, Euklides, LabCamera, Fizika, Matek, ClapMotion, Cut'n'Learn)

Якщо немає будь-якої іншої письмової угоди між Mozaik та Кінцевим Користувачем у зв'язку з використанням Вмісту Mozaik, положення цієї Ліцензійної Угоди Кінцевого Користувача (далі – "ЛУКК") регулюють використання будь-якого Вмісту Mozaik. Mozaik залишає за собою право в будь-який час змінювати цю ЛУКК.

1. Визначення

1.1. Основні Дані Кінцевого Користувача - інформація, надана Mozaik Кінцевим Користувачем у момент реєстрації, яка є необхідна для використання Вмісту Mozaik, включаючи ім'я користувача mozaWeb та іншу реєстраційну інформацію. Основними Даними Кінцевого Користувача є, зокрема: Повне Ім'я, Адреса Електронної Пошти, Країна, Територіальна Одиниця (країна, провінція, область тощо), Місто / Селище. За бажанням Кінцевого Користувача можуть надаватись такі Дані: Поштовий Індекс, Повна Адреса Проживання, Номер Телефону, Найменування Навчального Закладу.

1.2. Вміст Mozaik: комплекс інтелектуальної власності, випущений та розроблений Mozaik, з основними, але не виключними компонентами, що складаються з інформації, програмного забезпечення, даних, включаючи, серед іншого, будь-які файли мови з гіпертекстовою розміткою, командні файли, комп'ютерні програми, зображення та звукозаписи, аудіо, відео, музичні та графічні файли, фотографії, 3D-анімації, віджети, позначення торгової марки, комерційний дизайн та торговельне найменування , зокрема, але не виключно, торговельні марки mozaLearn, mozaBook, mozaWeb, mozaLibrary, mozaTools, mozaLog, mozaBook Editor, Euler3D, Euklides, LabCamera, Fizika, Matek, ClapMotion, Cut'n'Learn та пов'язані логотипи, торгові позначення та елементи дизайну.

Кінцеві Користувачі через свої Обмежені Права на Користування отримують доступ до Вмісту Mozaik "як є" та "як можна", разом з усіма існуючими недоліками та без будь-яких застережень чи гарантій зі сторони Mozaik. Вміст Mozaik включає будь-які оновлення, зміни або контроль версій Вмісту Mozaik. Mozaik не зобов'язаний здійснювати оновлення та контроль версії, доступної для Кінцевих Користувачів. Кінцевий Користувач повинен отримувати виправлення та оновлення Вмісту Mozaik від Mozaik або від Оператора. Кінцеві Користувачі визнають, що тільки ті Кінцеві Користувачі, які мають дійсні та фактичні Обмежені Права на Використання Вмісту Mozaik, мають право отримувати оновлення та інші Послуги Mozaik.

1.3. Вміст Кінцевого Користувача означає будь-які дані або інформацію у вигляді фотографій, зображень, голосових записів або аудіозаписів, букв, цифр, знаків, символів та інших подібних елементів, створених Кінцевим Користувачем під час використання Вмісту Mozaik.

1.4. Обмін означає надсилання електронною поштою або інша публікація (публікація в інтернеті), передача, завантаження або надання іншими засобами, використовуючи Вміст Mozaik даним Кінцевим Користувачем.

1.5. Права Інтелектуальної Власності: авторське право, моральні права, торгові марки, торгове позначення, патент чи будь-які інші авторські права чи право власності.

1.6. Закон означає будь-яке застосовне законодавство або нормативно-правовий акт, загальноприйняту практику або керівні принципи в будь-якій юрисдикції, а особливо в галузі захисту прав інтелектуальної власності та будь-які правила, що стосуються продажу Вмісту Mozaik або передачі даних з та до або в межах Географічного Району та Угорщини, включаючи норми міжнародного права та права ЄС.

1.7. Торгове позначення означає будь-які торговельні марки, логотипи та інші знаки, що з’являються на Вмісті Mozaik.

1.8. Оператор: договірний партнер або підрядник Mozaik, за допомогою співпраці з яким укладено ЛУКК з Кінцевими Користувачами.

1.9. Обмеження щодо Користування Вмістом Mozaik, означає таке невичерпне право на користування зазначеним вище Вмістом, яке не може бути передане Третім Сторонам або іншим чином уступлене їм з іншої причини, і не поширюється на такі права: копіювання, зворотне проектування, модифікація, обробка або переклад Вмісту Mozaik, або будь-яке копіювання результату процесів зазначених вище, навіть у тому випадку, якщо Ліцензіат (Оператор) або Кінцевий Користувач роблять ці дії у відповідності до призначення Вмісту Mozaik.

Крім того, Обмежене Право на Користування не поширюється на розповсюдження та поширення, публічне презентування чи виконання, трансляцію Вмісту Mozaik широкому загалу через організацію трансляції мовлення чи іншим способом трансляції через інші організації.

Крім того, Обмежене Право на Користування не поширюється на передачу або концесію з будь-якої причини Третім Сторонам права розповсюджувати або поширювати, зворотньо проектувати, модифікувати, обробляти, перекладати Вміст Mozaik або копіювати результати зазначених вище процесів, а також не поширюється ні на одне право на публічний виступ або презентацію, або на трансляцію Вмісту Mozaik для широкого загалу шляхом організації трансляції мовлення чи іншим способом трансляції через інші організації.

Оператор та Кінцеві Користувачі мають право в рамках Угоди виключно здійснювати наступні дії з Вмістом Mozaik: вони можуть завантажувати Вміст Mozaik на власне обладнання, відображати, запускати, зберігати та отримувати на ньому знання на рівні користувача обсягом та у спосіб, який дозволено та визначено Ліцензіаром (Mozaik).

Кінцеві Користувачі не мають права відображати Вміст Mozaik перед Третіми Сторонами або Вміст Кінцевих Користувачів для використання не з метою навчання, зокрема вони не мають права відображати зазначений вище Вміст перед Третіми Сторонами для того, щоб представити способи експлуатації та/або структуру будь-яких творів мистецтва, які є частиною Вмісту Mozaik, і тому знаходяться під захистом авторського права.

1.10. Несанкціоноване Користування: будь-які дії, що суперечать обмеженням, викладеним у цій ЛУКК щодо Обмеженого Право на Користування та порушують або загрожують правам Mozaik.

1.11. Третя Сторона: будь-яка фізична або юридична особа, яка не відноситься до Mozaik, Оператора або Кінцевого Користувача.

1.12. У застосуванні та тлумаченні цієї ЛУКК терміни "Створення", "створювати", "створене" та їх сполучені форми означають - незалежно від контексту - у кожному конкретному випадку, зокрема, але не виключно, такі дії, як створення, завантаження, публікація, спільне використання, модифікація, редагування тощо.

2. Політика Конфіденційності та Згода Кінцевого Користувача на Обробку Основних та інших Даних Кінцевого Користувача

2.1. З точки зору практики захисту та збору даних Mozaik, будь ласка, прочитайте нашу Політику Конфіденційності, положення якої є невід'ємною частиною цієї ЛУКК. Підписуючи цю ЛУКК або починаючи здійснення Обмеженого Права на Користування Вмістом Mozaik, Кінцеві Користувачі погоджуються на те, що Mozaik обробляє їх персональні дані відповідно до Політики Конфіденційності та Закону.

2.2. Підписуючи цю ЛУКК, Кінцевий Користувач погоджується з тим, що Mozaik має право обробляти будь-які дані, надані Кінцевим Користувачем, у відповідності до цілей, зазначених нижче.

Будь-яка обробка Mozaik персональних даних може бути спрямована на:

 1. (i) Обробку Основних Даних Кінцевого Користувача для реєстрації та з метою обліку;
 2. (ii) Підготовка Анонімної Статистики Користувачів;
 3. (iii) Оцінювання використання певних функцій;
 4. (iv) Збір даних, що підтверджують необхідність удосконалення в області використання, торгового позначення (вигляду та відчуття), структури Вмісту Mozaik.

3. Укладення та Припинення дії ЛУКК

3.1. ЛУКК укладена та набирає чинності між Mozaik та Кінцевим Користувачем в момент, коли Кінцевий Користувач починає здійснювати своє Обмежене Право на Користування, законно одержане від Оператора, з точки зору будь-якого Вмісту Mozaik, незалежно від того чи Кінцевий Користувач підписує ЛУКК, чи ні. Будь-яка така поведінка повинна розумітись як початок здійснення Обмеженого Права на Користування, яке реалізується Кінцевим Користувачем для доступу, встановлення, відображення або використання Вмісту Mozaik.

Починаючи використовувати будь-який Вміст Mozaik через своє Обмежене Право на Користування, Кінцеві Користувачі погоджуються, що положення цієї ЛУКК є обов'язковими для них. Якщо Кінцевий Користувач не згоден з умовами ЛУКК, йому рекомендується не встановлювати або не використовувати Вміст Mozaik, і якщо йому представлений вибір між "Приймаю" / "Не приймаю" з точки зору умов ЛУКК, рекомендується вибрати "Не приймаю".

3.2. ЛУКК втрачає чинність з моменту закінчення Строку Підписки Оператора на використання Вмісту Mozaik.

На дату припинення дії цієї ЛУКК, Обмежене Право Користування Кінцевими Користувачами відповідно до пункту 1.9 на використання Вмісту Mozaik припиняється без будь-яких подальших дій; отже, Кінцеві Користувачі повинні припинити будь-яке використання Вмісту Mozaik.

4. Використання Вмісту Mozaik

4.1. Mozaik не зобов'язаний робити так, щоб обладнання Кінцевих Користувачів було сумісне для отримання, запуску або використання Вмісту Mozaik. 4.2. Якщо Кінцевий Користувач дотримується положень цієї ЛУКК, то будь-які Обмежені Права на Користування відповідно до Пункту 1.9 ЛУКК, які законно надані Кінцевим Користувачам з точки зору будь-якого Вмісту Mozaik, також вважаються дозволеними з боку Mozaik. Стосовно питань авторського права, матеріальні норми цивільного права Угорщини про авторське право мають виняткове застосовування.

4.3. Жодні права, передані Кінцевому Користувачеві згідно з цією ЛУКК, не передаються та не уступаються Третім Сторонам з будь-якої причини.

4.4. Кінцевий Користувач визнає, що під час активації Вмісту Mozaik, Вміст Mozaik надсилає дані про Вміст Mozaik та про комп'ютер до Mozaik. Такі дані включають номер версії, версію ліцензії, мову та ключ до Вмісту Mozaik, IP-адресу комп'ютера та дані про апаратну конфігурацію комп'ютера. Якщо комп'ютер, з якого ліцензовано Вміст Mozaik, підключено до Інтернету, Вміст Mozaik автоматично підключається до системи Mozaik з метою активації та контролю законності використання. Активація Вмісту Mozaik є невдалою, якщо в ході активації онлайн послуги ліцензування або активації Вмісту Mozaik видаються фальшивими або позбавлені необхідних прав Кінцевого Користувача. У такому випадку Вміст Mozaik повідомляє Кінцевого Користувача про те, чи встановлена або використовувана копія Вмісту Mozaik може бути доступною за допомогою Обмеженого Права на Користування, чи ні.

4.5. Стосовно Вмісту Mozaik, Кінцевий Користувач погоджується: - не змінювати, не копіювати, не видозмінювати та не передавати Вміст Mozaik; - не передавати та не уступати, не здавати в оренду, не здавати в оренду з правом викупу та не продавати право доступу та використання Вмісту Mozaik Третім Сторонам і не відображати Вміст Mozaik перед Третіми Сторонами або не відображати Вміст Кінцевого Користувача не в навчальних цілях, зокрема, не показувати наведені вище Вмісти перед Третіми Сторонами для того, щоб представити експлуатацію та/або структуру будь-яких творів мистецтва, які є частиною Вмісту Mozaik, і тому знаходяться під захистом авторських прав.

- не копіювати чи імітувати захищений авторським правом дизайн, зовнішній вигляд, вигляд і відчуття, торгове позначення Вмісту Mozaik або будь-якої його частини; - використовувати Вміст Mozaik у спосіб та в межах, дозволених цією ЛУКК та Законом; і - що певний Вміст Mozaik доступний лише за умови сплати певних платежів або надання Основних Даних Кінцевого Користувача.

5. Основні Дані Кінцевого Користувача та інші Дані

5.1. Кінцевий Користувач повинен слідкувати, щоб Основні Дані Кінцевого Користувача та інші Дані завжди були повними, вичерпними, правильними та актуальними.

5.2. Кінцевий Користувач несе відповідальність за те, щоб будь-які дані, що стосуються доступу (пароль та ідентифікатори входу) завжди зберігались в конфіденційності. Кінцеві Користувачі несуть відповідальність перед Mozaik за всю свою діяльність, яка здійснюється за угодою відповідно до ЛУКК або її порушує. Кінцеві Користувачі зобов'язані компенсувати будь-які та всі збитки, завдані Mozaik, які виникли внаслідок будь-якого порушення ЛУКК.

Кінцеві Користувачі повинні робити все можливе, щоб захистити права Mozaik, і якщо вони виявлять, що хтось порушує права Mozaik або будь-яку небезпеку такого порушення, то вони негайно повинні повідомити Оператора та Mozaik про це. Якщо вони цього не зроблять, це призведе до обов'язку сплатити за шкоду завдану Mozaik. Кінцеві Користувачі повинні вживати всі необхідні та можливі заходи для запобігання незаконному та несанкціонованому доступу до їхньої Облікового Запису Кінцевого Користувача. Якщо хто-небудь отримає доступ до їхнього Облікового Запису Кінцевого Користувача неавторизованим способом, Кінцевий Користувач зобов'язаний сплатити Mozaik в повному розмірі за будь-які збитки, що виникли внаслідок такої події. Обліковий Запис Кінцевого Користува означає технічну точку доступу, за допомогою якої Кінцевий Користувач може законно отримувати доступ до Вмісту Mozaik.

6. Обов'язки Кінцевого Користувача

6.1. Кінцевий Користувач погоджується не використовувати Вміст Mozaik для реалізації будь-чого з переліку, наведеного нижче: - поширення Вмісту Кінцевого Користувача, який є незаконним, шкідливим, загрозливим, образливим, наклепницьким, запальним, вульгарним, нецензурним, порнографічним, непристойним, профанським, порушує приватність, підбурює етнічну, релігійну або расову ненависть або підходить для досягнення таких цілей, або є неприйнятним з іншої причини;

 • - підкрадання, переслідування або залякування інших;
 • - підбурювання інших до вчинення насильства;
 • - завдання шкоди неповнолітнім будь-яким способом;
 • - обмін Вмістом Кінцевого Користувача, яким він не повиненн обмінюватись через відсутність дозволу відповідно до Закону або інших договірних чи фідуціарних зобов'язань;
 • - обмін Вмістом з порушенням прав власності інших осіб, авторських прав чи торговельних марок;
 • - обмін Вмістом Кінцевого Користувача, що містить віруси або будь-який інший код, файли або програми, які можуть бути використані для знищення, порушення або обмеження роботи будь-якого програмного, апаратного або телекомунікаційного обладнання, а також несанкціонованого втручання, що впливає на функціонування цих пристроїв або з метою відслідковування;
 • - доступу та використання Вмісту Mozaik у спосіб, який може спричинити шкоду, блокувати, викликати перегрузку або іншим чином обмежити функціонування будь-яких серверів Mozaik або суміжних мереж;
 • - навмисно або недбало порушувати або переривати функціонування Вмісту Mozaik, діяти способом, забороненим цією ЛУКК, у порушення будь-яких вимог, процедур або правил, що стосуються положень щодо доступу або використання Вмісту Mozaik, або мереж, прилеглих до Вмісту Mozaik;
 • - перешкоджати, порушувати або переривати використання іншими Кінцевими Користувачами Вмісту Mozaik або будь-якого пов’язаного сайту;
 • - відтворювати, продавати, поширювати, перепродавати або іншим чином реалізовувати Вміст Mozaik, отримувати доступ до Вмісту Mozaik неавторизованим способом або незаконно використовувати Вміст Mozaik.

6.2. Кінцевий Користувач не повинен використовувати Вміст Mozaik для незаконних або неавторизованих цілей. Кінцевий Користувач погоджується дотримуватись положень будь-яких Законів, включаючи, без обмежень, законів про авторське право, що стосуються використання Вмісту Mozaik Кінцевим Користувачем.

6.3. Кінцевий Користувач не повинен здійснювати доступ до Вмісту Mozaik через неавторизовані засоби, включаючи, але не виключно, автоматичні засоби, скрипти, боти, спайдери, краулери чи скрепери. При необхідності копіювання, зміни, публікування або поширення матеріалів через Вміст Mozaik, то скопійовані, змінені, опубліковані або поширені можуть бути лише такі матеріали, які не захищені авторським правом, та Кінцевий Користувач має авторські права на них або законний дозвіл на копіювання, зміну, публікацію або поширення їх.

6.4. Кінцевий Користувач несе відповідальність за будь-які претензії Третіх Сторін стосовно авторських прав щодо будь-якого створеного, завантаженого, розмноженого, адаптованого, опублікованого, розповсюдженого Вмісту Кінцевого Користувача, розповсюдженого через або за допомогою Вмісту Mozaik. З точки зору всіх елементів Вмісту Кінцевого Користувача, Кінцевий Користувач несе виключну відповідальність за те, що жодні елементи не підпадають під захист авторських прав, або якщо підпадають, тоді Кінцевий Користувач повинен розпоряджатися всіма правами, які надають право Кінцевому Користувачеві поза сумнівом, згідно з відповідним законом, використовувати даний Вміст. У випадку будь-якого порушення цього положення та якщо Треті Сторони матимуть претензії до Mozaik, то Mozaik буде звільнений від будь-якої із таких претензій, вказуючи на Кінцевого Користувача, а Кінцевий Користувач повинен негайно виправити ситуацію Mozaik так, якби жодна з перелічених вище претензій не була заявлена до Mozaik.

7. Права Користування

7.1. Всі права інтелектуальної властивості на Вміст Mozaik належать Mozaik. Згідно з умовами підписки, Обмежене Право на Користання Вмістом Mozaik надає Кінцевому Користувачеві право, на підставі цієї ЛУКК, на використання Вмісту Mozaik на Строк Підписки. Про це, Кінцевий Користувач може затребувати інформацію в Ліцензіата (Оператора). Пробні (демонстраційні) версії Вмісту Mozaik можуть використовуватися протягом пробного періоду. Mozaik не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок використання Вмісту Mozaik, або за будь-які недоліки, які вони можуть мати, або будь-які їх наслідки.

7.2. Якщо Кінцеві Користувачі отримують Ліцензію на Вміст Mozaik на основі підписки, то їхні права обмежуються терміном Строку Підписки. Кінцеві Користувачі мають право поновити свою підписку. Якщо Кінцеві Користувачі поновлюють свої підписки, вони мають право продовжувати користуватися Вмістом Mozaik до закінчення поновленого Строку Підписки. Інформація про деталі підписки може бути отримана на екранах активації Вмісту Mozaik, на інших супровідних матеріалах або в постачальника послуг (Оператора). Після закінчення підписки, функції Вмісту Mozaik більше не будуть доступні відповідно до цієї ЛУКК.

7.3. Можливо, що будь-який або весь Вміст Mozaik використовується на пробній основі. Використання пробної версії обмежується випробувальним періодом. Пробна версія та тривалість пробного використання описані в процесі активації. Кінцеві Користувачі мають право конвертувати будь-яке право на використання пробної версії в права підписки. Повідомлення про цю можливість конвертації видаються в кінці пробного періоду. Після закінчення пробного періоду, якщо конвертація не відбулася, більшість функцій пробної версії припиняють свою дію. Дозвіл на користування повинен забезпечувати Кінцевих Користувачів правом на пробне використання Вмісту Mozaik “як є”. Кінцеві Користувачі несуть усі ризики, пов'язані з використанням Вмісту Mozaik як пробної версії. Mozaik не повинен надавати будь-яких явних або виразних гарантій.

7.4. Якщо Кінцевий Користувач поінформований про Несанкціоноване Використання Третіми Сторонами, то він зобов'язаний вжити будь-яких заходів для припинення такого використання та поінформувати Mozaik у письмовій формі - через Оператора - про будь-яку інформацію, що стосується Несанкціонованого Використання. Оператор відповідає за адміністрування запитів від Кінцевих Користувачів, у такий спосіб Кінцеві Користувачі повинні здійснювати зазначене вище повідомлення до Оператора. Кінцеві Користувачі мають право звернутися до Оператора щодо проблем використання Вмісту Mozaik.

7.5. Mozaik не має права власності на Вміст Кінцевого Користувача, створений Кінцевим Користувачем через Вміст Mozaik. Натомість, підписавши ЛУКК, Кінцевий Користувач надає Mozaik безкоштовно, невиключне право використовувати такий Вміст Кінцевого Користувача, який може бути переданий для використання в необмеженій формі.

7.6. Назва і логотип Mozaik є товарними знаками Mozaik Publishing House Ltd, і будь-яке їх копіювання, імітація або використання, або будь-якої їх частини забороняється за відсутності попередньої письмової згоди Mozaik.

7.7. Mozaik повинен вжити всіх можливих заходів, щоб забезпечити наявність та доступність Вмісту Mozaik щоденно двадцять чотири (24) години протягом усіх семи (7) днів тижня. Проте, можливі випадки, коли Вміст Mozaik буде перервано через технічне обслуговування, оновлення або ремонт, або він може бути перерваний через несправність телекомунікаційного обладнання чи з'єднання, що знаходиться поза контролем і компетенцією Mozaik. У межах свого контролю та компетенції, Mozaik повинен вжити всіх необхідних заходів для мінімізації таких переривань у роботі.

7.8. З або без повідомлення, Mozaik має право змінювати, або назавжди чи тимчасово припинити надання послуги Вмісту Mozaik. Кінцевий Користувач погоджується, що Mozaik не несе відповідальності перед Кінцевими Користувачами чи будь-ким іншим, якщо він діє відповідно до викладеного вище.

7.9. Mozaik закликає Кінцевого Користувача зробити резервну копію будь-якого Вмісту Кінцевого Користувача, який використовується або керується ним. Вміст Mozaik не відноситься до послуги, за допомогою якої можна створювати резервні копії, тому Кінцеві Користувачі не повинні покладатись на Вміст Mozaik з метою створення резервних копій або зберігання даних. Mozaik не несе відповідальності за зміни, призупинення, припинення або втрату Вмісту Кінцевого Користувача.

7.10. Кінцевий Користувач заявляє, що Mozaik не несе відповідальності за Вміст Кінцевого Користувача, створений за допомогою Вмісту Mozaik. Mozaik не зобов'язаний фільтрувати, контролювати, редагувати або видаляти Вміст Mozaik та/або Вміст Кінцевого Користувача. Якщо Вміст Кінцевого Користувача порушує положення ЛУКК, то виключно Кінцевий Користувач несе юридичну відповідальність за вказаний Вміст Кінцевого Користувача.

7.11. Mozaik поважає права інших людей та очікує від Кінцевих Користувачів цього також.

8. Відмова від Гарантій та Відповідальності

8.1. Mozaik не гарантує відстутність помилок, функціональність, здатність до навантаження Вмісту Mozaik та, зокрема, його сумісність з обладнанням Кінцевого Користувача. Ні Mozaik, ні його працівники, керівники, посадові особи чи агенти (разом: Mozaik) не мають права робити явні або опосередковані гарантії щодо Вмісту Mozaik та/або Вмісту Кінцевого Користувача та щодо безпеки інформації, наданої Mozaik через Вміст Mozaik.

8.2. Mozaik не гарантує, що Вміст Mozaik є без помилок або здатний працювати безперервно. Mozaik не гарантує, що помилки будуть виправлені або що сервер, який надає доступ до Вмісту Mozaik, не містить шкідливих компонентів, у тому числі вірусів.

8.3. Mozaik не гарантує, що інформація, що стосується Вмісту Mozaik (включаючи будь-які інструкції), є правильною, повною або корисною. Кінцеві Користувачі усвідомлюють, що вони використовують Вміст Mozaik на свій власний ризик.

8.4. Встановлюючи та/або користуючись Вмістом Mozaik, Кінцеві Користувачі визнають та запевняють, що їх діяльність є законною на будь-якій території, де вони мають доступ до Вмісту Mozaik або використовують його.

8.5. Mozaik не бере на себе фінансову відповідальність та відмовляється від будь-якої іншої відповідальність перед будь-ким за будь-яку втрату чи шкоду, чи то фактичні, випадкові, опосередковані або штрафні збитки, включаючи, але не обмежуючись, збитками, що виникли внаслідок втрати прибутку, втрати даних або пошкодження даних, будь-яких помилок у відправленні чи отриманні даних або іншої відповідальності, особистої шкоди, претензії, зобов'язання з виплат або іншої причини, що виникають з або щодо Вмісту Mozaik або у зв'язку з ним. Загалом повна відповідальність Mozaik ні в якому разі не перевищує двісті євро (200 євро) перед даним Кінцевим Користувачем.

8.6. Якщо Кінцевий Користувач порушує будь-які положення цієї ЛУКК серйозним чином, повторно, або в інший спосіб несе відповідальність перед Mozaik щодо виплати збитків, Mozaik має право негайно припинити Обмежене Право Кінцевого Користувача на Користування, і негайно відключити Кінцевого Користувача від подальшого використання Вмісту Mozaik за допомогою застосування технічних засобів. Якщо Кінцевий Користувач виправляє порушення договору та компенсує будь-які шкідливі наслідки згідно з угодою з Mozaik, то Mozaik демонструє бажання вжити заходів для відновлення початкового становища.

8.7. Mozaik вживає будь-які необхідні заходи, щоб протидіяти будь-якій фактичній чи передбачуваній атаці на Вміст Mozaik або її підозру, щоб запобігти шкоду. В рамках такої діяльності можуть бути випадки, коли права Кінцевих Користувачів будуть тимчасово обмежені. Кінцеві Користувачі підтверджують зазначене вище і одночасно відмовляються від будь-яких зв’язаних з цим претензій до Mozaik щодо компенсацій.

9. Застосовне Законодавство

9.1. Матеріальні норми Цивільного Права Угорщини застосовуються до цієї ЛУКК. Загальні Положення та Умови Ліцензійного Договору між Оператором та Mozaik можуть бути використані при інтерпретації цієї ЛУКК.

Added to your cart.