Ваш кошик порожній

Купити

Кількість: 0

Всього: 0,00

0

Крім відображення різних просторових фігур і поверхонь програма просторової геометрії Euler3D дозволяє редагувати об'єкти з високим рівнем математичного контролю. (Фільтрація самопересечіння, перевірка площин, розсічення увігнутих багатокутників на трикутники).

Купити Завантажте та випробуйте безкоштовно

Просторова система координат

Програма управління даними є найбільшим розділом проекту. Фігури в проекті визначаються по вершинам, ребрам і граням. Вершини визначаються по їх трьох координатам (X, Y, Z), ребра задаються вибором початкової і кінцевої точок, що визначаються вершинами, межі визначаються шляхом перерахування їх вершин. При визначенні числових значень координат користувач може використовувати раніше імпортовані ним в проект константи, які позначаються буквами англійського алфавіту.

Персоналізація

Для полегшення огляду при аналізі фігур до їх вершин і ребер можна призначати різні шари, які можна показувати чи приховувати. Понад стандартної нумерації, вершини, ребра і грані можуть бути позначені знаками, які, для кращого огляду, можна вимкнути. Програма використовує перспективну і аксонометричну (ортогональну) проекцію для відображення об'єктів. Для реалістичного вигляду доступні два джерела світла, які можуть бути прикріплені до фіксованої точки або слідувати за рухом камери.

Просторові трансформації

Відображення відносно площини, перенесення, обертання навколо осі або розтягнення уздовж осей можуть бути здійснені послідовно, як продукт кількох перетворень. Шляхом налаштування параметрів можна здійснювати такі складні трансформації, як поворот навколо обраного ребра або віддзеркалення граней на площину.

Використання перетворень дозволяє швидше конструювати багатогранники, оскільки не потрібно задавати координати кожної вершини окремо. Шляхом відображення, преносу і обертання перших заданих вершин програма автоматично обчислює координати інших вершин.

Вбудовані додатки

Euler3D дає можливість для побудови таких обертально-симетричних тіл, як конуси і сфери, створення подвійних фігур шляхом застосування полярності сфери. Анімації дозволяють продемонструвати більш складні просторові зв'язки (напр. розрахунок обсягу тетраедра) в більш доступній формі. Головною перевагою програми є сумісність з іншими математичними програмами (Maple, Mathematica). Закінчені фігури можуть бути експортовані в декількох форматах, кілька типів файлів дозволяють зчитувати дані.

Added to your cart.