Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Axit fomic (axit metanoic) (HCOOH)

Axit fomic (axit metanoic) (HCOOH)

Axit fomic là dạng axit cacboxylic đơn giản nhất.

Hoá học

Từ khoá

axit formic, axit metanoic, axit cacboxylic, axit monocarboxylic, nhóm carboxyl, nhóm formyl, trên, cây tầm ma, chích, thử nghiệm tráng gương, giảm, formicum axit, tính axit, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Axit axetic (axit etanoic) (CH₃COOH)

Một trong những sản phẩm của quá trình oxi hóa etanol.

Axit oxalic (axit etaneđioic) (COOH)₂

Là dạng axit đicacboxilic đơn giản nhất.

Etyl axetat (C₄H₈O₂)

Một trong những este quan trọng nhất, được tạo ra bởi phản ứng của rượu etylic và axit axetic.

Axit benzoic (C₆H₅COOH)

Là dạng axit cacboxylic thơm đơn giản nhất.

Metyl fomat (C₂H₄O₂)

Este của axit fomic và metanol, một hợp chất thơm tồn tại trong một số loại trái cây.

Mêtan (CH₄)

Là thành viên của dãy đồng đẳng ankan

Bài tập phân tử V (Hợp chất có nhóm cacbonyl)

Bài tập về các nhóm và cấu trúc của các hợp chất có nhóm cacbonyl.

Added to your cart.