Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Vượt quá tốc độ âm thanh

Vượt quá tốc độ âm thanh

Tốc độ của âm thanh là gì? Điều gì xảy ra khi một vật vượt quá tốc độ âm thanh?

02:50

Vật lý

On-screen labels

1903, Chim ưng, Nhiệt độ, Độ ẩm, Áp suất không khí, 1.225 km / h, tốc độ siêu âm, Chuck Yeager, 1947
Added to your cart.