Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Sa mạc đá

Phạm vi nhiệt độ và gió hình thành bề mặt của các sa mạc đá với nhau.

Ảnh hưởng của gió chỉ thổi theo một hướng

Hiện tượng này có thể được quan sát ở bãi biển hoặc ở bìa rừng

Hệ thực vật thời kỳ kỷ Jura

Dương xỉ và cây lá kim là những cây chiếm ưu thế.

Added to your cart.